Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Fijne Feestdagen

FijneFeestdagen

ORVA stopt na 58 jaar

Woensdagavond 8 november 2017 hebben de vrijwilligers van de ORVA van hun voorzitter Jetty Eugster, tijdens een bewogen bijzondere medewerkersvergadering, uitleg gekregen met welke problematiek het bestuur heeft geworsteld met betrekking tot de toekomst van de ORVA.

Na 58 jaar ORVA zal woensdag 20 december de laatste uitzenddag zijn, die de medewerkers met een speciale uitzending vanuit het Jeroen Boschziekenhuis zullen afsluiten.

De omroep ontstond in 1959 toen broeder Methodius in psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel plaatjes ging draaien voor patiënten. De naam ORVA (Omroep Reinier Van Arkel) herinnert hier nog aan.
Later werden deze uitzendingen ook uitgezonden in het psychiatrisch ziekenhuis Voorburg in Vught.
In mei 1965 start het Groot Ziekengasthuis in 's-Hertogenbosch de Bossche Ziekenomroep. In 1970 ontstaat er een fusie tussen de Bossche Ziekenomroep en de omroep voor Reinier van Arkel. Op deze fusie werd aangedrongen door het bestuur van de Godshuizen. De ORVA Media is een radio-omroep voor zieken en senioren in ’s-Hertogenbosch en omstreken. Psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel was gevestigd in het voormalig Psychiatrisch Ziekenhuis, gelegen aan de Hinthamerstraat in 's-Hertogenbosch. ORVA Media heeft zich later als ORVA in het Groot Zieken Gasthuis (GZG), het tegenwoordige Jeroen Bosch ziekenhuis (JBZ) gevestigd. De naam ORVA betekent: Omroep Reinier Van Arkel en deze naam wordt nog steeds gebruikt voor de huidige omroep.

ORVA Media bestaat uit zo'n 65 vrijwilligers. Een groot aantal van hen verzorgt muziek en/of informatieve programma's vanuit de studio in het JBZ, de eigen Studio en op locatie. Er worden meezingmiddagen georganiseerd in de verschillende woonzorgcentra en verpleeghuizen, evenals live-optredens met medewerking van Bossche en Brabantse artiesten.

Ons programma 'n Lutske Brabants draait al ruim 15 jaar mee in de programering van de ORVA. Onze medewerker Frans van den Bogaard is zijn radioloopbaan gestart eind 1974 bij de ORVA in de werkplaats achter Reinier van Arkel.

Wij blijven onze uitzendingen gewoon maken en u kunt ze beluisteren via de HTR en onze website. Wij betreuren de situatie en wensen bestuur en medewerkers sterkte.

Hieronder het officiele persbericht van het bestuur van de ORVA.

  PERSBERICHT, ’s-Hertogenbosch, 9 november 2017

ORVA logo 250“Muziek heelt” is decennia lang de brandstof en de motor geweest voor Stichting ORVA, de zieken- en seniorenomroep voor ’s-Hertogenbosch en omgeving. Echter de snelle huidige en toekomstige ontwikkelingen in zowel de ziekenhuizen als in de woon-zorg centra hebben het bestuur tot het inzicht doen komen dat de glorietijd van de zieken- en seniorenomroep definitief voorbij is. Helaas heeft ook de tijd met zoveel nieuwe communicatiemogelijkheden ons ingehaald. Daarnaast wordt het in financieel opzicht steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden door de tanende interesse van sponsors en adverteerders.

Derhalve heeft het bestuur het moeilijke maar onontkoombare besluit moeten nemen om na een bestaan van 58 jaar alle activiteiten te staken. Concreet betekent dit het beëindigen van radio uitzendingen, kabelkrant, videoregistraties en internet. In samenwerking met woon-zorgcentra in de regio, wordt onderzocht of en in welke vorm de ORVA voor hen nog van maatschappelijke betekenis kan zijn. Wij hopen hierbij op een positieve uitkomst maar indien blijkt dat hiervoor geen of onvoldoende draagvlak wordt gevonden, zal de ORVA helaas ook deze activiteiten staken.

De laatste speciale radio uitzending vanuit het JBZ staat gepland voor woensdag 20 december waarna op passende wijze de samenwerking tussen het JBZ en de ORVA zal worden beëindigd.

Welke ontwikkelingen hebben ons tot dit besluit doen komen?

We zien in de afgelopen tijd de ontwikkeling dat zodra dit medisch verantwoord is, patiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen vanuit de filosofie dat de patiënt in zijn thuisomgeving het snelst herstelt. De focus ligt dus volledig op de medische behandeling en kortdurende verzorging. Daarnaast zien we dat door moderne media als smartphone, tablet, internet en muziekstreamingsdiensten als Spotify, patiënten zelf op elk gewenst moment naar hun favoriete muziek kunnen luisteren zodra zij daar behoefte aan hebben. De toegevoegde waarde van de ORVA nam daardoor in rasse schreden af en is daarmee nagenoeg verdwenen. Daarnaast zijn de traditionele bejaardentehuizen in rap tempo gesloten en/of volledig getransformeerd naar woon-zorg centra voor zware-hulpzorg behoevende senioren. Hierdoor ontstond ook hier de vraag of de ORVA nog in een behoefte voorziet. Eerder genoemd onderzoek en overleg met de woon-zorg centra moet hierover uitsluitsel geven. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Hennie Eerhart via 06 - 51 61 69 29.

Namens het Bestuur,
Jetty Eugster
Voorzitter.

© 2011 - 2019 'n Lutske Brabants - zondag 15 december 2019 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard