Te beluisteren:
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR
en natuurlijk
24 uur per dag via onze website.

Nieuwe column "Koosje schrijft"

Sinds 25 juni 2018 hebben we een nieuwe column op onze website. Koosje de Leeuw schrijft regelmatig een blog met een kwinkslag en enige zelfspot. Haar onderwerpen zijn divers. Ze word soms geïnspireerd door een actualiteit, maar ze kijkt ook met regelmaat terug op haar jeugd in Alphen.

Koosje 250Koosje de Leeuw

Ook in haar vrijwilligerswerk speelt het bezig zijn met de taal een belangrijke rol. Ze is verhaalophaler bij de stichting Sagaam en begeleidt een oudere dame bij het schrijven van haar oorlogsmemoires. Ze ervaart dat als inspirerend en erg leuk om samen te doen.
Voor de Stichting Actieve Senioren in Den Bosch schreef ze blogs over de activiteiten van de jaarlijkse Zomerschool.
Voor de werkgroep communicatie van de Vrijwilligersacademie073 verzorgt ze persberichten, nieuwsbrieven en sfeerverslagen.
In het afgelopen jaar was ze actief bij de stichting Raket. Dit is stichting die een platform biedt aan mensen met een beperking. Zij nam daarvoor interviews af. Op de site www.raket.info worden hun talenten in het licht gezet. Je leest daar een aantal profielen van haar hand.

Meer over Koosje onder Wie is Koosje.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - zaterdag 4 april 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard