Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bèt van Klaasse 2015

Muziek-Kul

2015 - nummer 43

BètKlOnze Klaas en ik zen nor Balkum Brei de Muziek-Kul geweest. Vurraf han we zoo ons bedenkinge, want d’r wier nogal locht over gesproke en wij dochte mee: ‘As ze da mar nie onderschatte.’ Ge moet ’n goei verhaallijn hebbe, goei liedjes en zangers en spulders; bij zón veurstelling kùmt veul keijke. Wor onze Klaas aachtermekare over klaagde waar diejen Balkum Brei. Hij is nogal gevulig vur die dinger. ‘Zón ze gerdomme nie weete da ’t Brij moet zen. Ze bedoele toch ‘van alles wa’, dus echt breijp; d’r wordt d’n hillen aovend nie gebreeje. Ze zingen: ‘’t is wa muziek-kul, mi ’n hil klein doel, we make Balkum blij. Gewoon van alles wa; tis unnen balkumbrei…! Balkumbrij dus.’ ‘Misschien bedoele ze da dieje Klepperman alles òn mekare brèijt,’ zin ik um de zaak te susse. Ze han goei volk bij mekare getrommeld vur de muziekafdeeling: De Groot, Gevers, Van de Burgt! De Funkapel van Coolen, die wijd weggedaowd zaat aachter de coulisse, spulde prima. De zangers van ’t Kùmt vaneiges overtroffe d’r èige! ‘Ik heb die manne al dik geheurd, mar nou komme ze toch wel heel stèrk vur d’n dag,’ mènde onze Klaas. Ik moet irlijk bekenne da’k kiepevèl gekreegen heb toen de afgebroke Sint Petruskerk bezongen wier op de millodie van Les trois cloches! Daor kos Piaf nog ’n pinneke òn zùige! Ok de smartlapvertolking ‘Ik kreijg de kriebels as ik nor jou keijk’ waar unnen topper. ‘As ik toch ’s rijk waar’ kwaamp goewd ùit de vèrf, mar da liedje van Anatevka is vort zó bekend da’t minder verrassing brengt.
Ze han vur drie bedrijve gekoze. Ze begosse op de plòts wor Ballekum oit ontstaon moet zen, spronge dan deur nor de durpskroeg van Cis Sallaerts en sloten af op ’t Hèirzent bij de Pierekaol, wor de dùrpsjeugd vruger ging zwemme en vreije. ’t Twidde bedrijf waar òn de lange kant. ‘Misschien han ze da liedje van d’n Ouwe Sint Jan beeter weg kunne laote,’ docht onze Klaas, ‘da is d’r mi de haor bij geslèpt.’ ‘Mar alleman zingt wel mee,’ din ik ’r teegenin. Onze Klaas von ’t vrimd da de pastoor in gesprek mi brouwer Godschalx en beschermheer Van Rijckevorsel enkelt mar plat bleef praote, mar da gaaf wel ’n komies effekt, mènde-n-ie en toen ik zin da Dina in d’ren dialoog mi ’t Pèkske zoomar dur ’t denkbildig viswòtter laag te loope, docht d’n onze da zoiets nèt ok geestig bedoeld kos zen… Mooi en terècht da’t liedje van Jan Steenbergen, ‘Ik wó zó gèire nog ’s efkes’ opgenomme waar in de café-scene. Onze Klaas von ’t karnevalsliedje van Peere wir zó prachtig. ‘Een van de allerbeste liedjes vur de vastelaovend,’ vent hij. ‘Ik heb m’n pilske umgestoote…’ ‘Ja, heel herkenbaar,’ gaaf ik ’m gelijk. ‘Mooi da d’r allemòl aauw bekende langskwame in da café: Willy van de Meierijse Kar, Jos de Kùster, Mies en Hein van de hèrmenie, de guld…’ ‘En wa dochte van die Pan mi z’n snotneus en z’n pisprobleeme…!?’ D’n onze waar al weg; hij moes èiges ok hognoddig.
In de pauze hen we nog efkes bijgebuurt mi d’n bùrgemister en z’n vrouw. Wa zien d’r die bèij nog goewd ùit… Ok van kortbeij! ‘Nie veul geleeje,’ mènt onze Klaas.
’t Dèrde bedrijf kwaamp vurbij gevloge mi prachtige liedjes zoowas ‘Samen òn de Pierekaol’, ‘Bluppie’, ‘Zakje Blauw’ en ‘d’n Duitse vèrkesboer’. ’t Karnevalsliedje van de Blaowen Beer kos nie ontbreeke, want d’n hillen aovend waar opgezet dur de karnevalsvereeniging. We ginge mi ’n goei gevuul op huis òn. ‘Alles ùit de kop!’ zin m’ne mins vol bewondering. ‘En die prachtige kostuums!’ ‘Ja, in Balkum kunne ze veul; tot Muziek-kul toe! Ge het wa gemist as ge d’r nie bij waart…’

geschreven door: Bèt van Klaasse

© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - zondag 13 juni 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard