Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bèt van Klaasse 2015

Veurzùrg

2015 - nummer 39

BètKl‘Wa geuget toch hard,’ zuchtte onze Klaas van de week. ‘Nou is d’n oudste van ons Mrietje al mi WorlMapping nor Guatemala geweest!’ Hij hi gelijk; ons oudste klèinkeijnd is ’n por weeke geleeje nor da laand geweest um rond te keijke in de ontwikkelingsprojekte en ’t jong hitter heel veul van opgestoke. Ja, hij kan Spòns en alles, hé… Toen ik dees vertelde teege Ante, moes ze mèlde da Michaela, hullie klèindochter van zestien, ok zóiets gedaon ha, mar dan in Cambodja en da ze daor over in ha gezeete. Zón knap jong ding in zón laand wijdweg. Nee, ze waar d’r niks gerust op geweest. Ze hagget mèidje tevurre nog goewd gezeed da ze condooms mee moes nimme en zoo, want ge wiest mar noit. ‘Och oma,’ hagget durske geantwoord, ‘ik heb ’n staafje!’ ‘Staafje, staafje?’ ha Ant geroepe. ‘Vur staafjes moete nou net ùitkeijke!’ En toen ha de dochter van hullie Bianca ’t staafje laote zien da ze onder de huid van d’ren èrm ha laote inbrenge. ‘Da beschermt drie jaor teege zwangerschap.’ ‘Azzof ’t ’n ziekte is…’ ha Ant gezucht en ze waar wijer gegaon mi: ‘Daor bende’r nog nie mee, hé. Alterande ziektes kunde oploope as ge’t doet zonder condoom en daor hèlpt da ding op oewen èrm ok nie teege.’ Toen Tien d’rvan hurde ha-t-ie mee nor Michaela’s gebèld en dur d’n horre geroepe: ‘Mèiske, let er goewd op da g’oew kont nie verbrandt, want ’t kan d’r heel heet worre…!’ En Michaela waar in d’re pin geschote en ha truggekètst: ‘As ge’t spel nie mer spult, moete oew èige nie mi de spelreegels moeie…!’ ’t Ha heel venéndig geklonke en Tien mènde hullie Bianca te heure. Die kos ok zó tèij worre.. Daorop ha d’n Tinus mar gaauw over ’t onderwèrp gezweege en heur vurzichtig goeie reis gewenst.
En nou ik ’t toch over Tiene heb: Hij ha van de week unnen taand ùit z’n gebit verlorre bé ‘t kóttelètte eete. ‘Da’s aow schuld,’ ha-t-ie mee teege Ante geroepe. ‘Wa zumme nou kreijge!’ ha Ant truggegreenze. ‘Gé het gerdjuu men wir d’n hardst gebakke, tèijste kóttelèt gegeeve!’ De ripperasie bé de smoelsmid moes ie kontant betaole, zin de assistènte. ‘Mar ho ’s, da geleu’k nie; ik ben bé’t ziekefonds,’ ha Tien d’r teegenin gebrocht. ‘Ha oew taand mar mee laote bleeke,’ ha Ant gezeed, ‘want ik mèin da ze bruinder worre. Krèk of ge tabak prùimt.’ Onze Klaas hurt da gèire. Hij hi d’r wel schik over, want hij tobt èiges ok mi z’n taand en zie in Tiene unne welkome lotgenoot, ok al wil die da nie weete. Toen ik pas mi Ante op de mèrt liep, vertelde ze da ze mi ’n vriendin nor D’n Haag waar geweest en da ze op de antiekmèrt op de Lange Veurhout han rondgestruind. Ze han veul mooi dinger gezien, mar anmmòl veulste duur. De vriendin ha heur geweeze op ’n schón lózzieke en Ant ha gezeed: ‘Nee dieje lózzie hoef ik nie, want ik heb thuis al unne lózzie’ en Ant ha òn heuren Tien gedocht. ‘Irdaags wor ’t nog unne gaauwe lózzie ok nog,’ ha ik d’r aachteròn gelaache.
Onze Klaas kreg veul tróstende woorde over de post en tillefoon en via internet. Nou zen stukskes alleen nog in Thuisinhetnieuws terèchte komme, hi-t-ie ’t al nie zó druk mer. Mar ’t velt men wel op da-t-ie veul stiller geworren is. Misschien is da berusting. Mar ’t kan ok goewd zen da-t-ie wir erres anders op zit te bruuje. Ik dùrf ’r irlijk gezeed nie nor te vraoge, want hij is de leste kirres zó lillijk teege men ùitgevaore da d’r de hond gin brood af lusse.
Ik zaag wel ’n por mooi dinger op z’n buro ligge en op ’t gevaor af da’k ’m veur ben en wir onder z’n dùive schiet, schreijf ik ze hier toch mar mooi in men stukske: D’r laag ’n briefke bé z’ne kompjoeter en daorop ston mi groote letters: As ’t d’n uurste keer nie lukt, doeget dan ’s op de manier die oew vrouw veurstelde… D’r ston mi groote letters aachter: Kwats!

geschreven door: Bèt van Klaasse

© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - zondag 13 juni 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard