Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bèt van Klaasse 2016

Arig

2016 - nummer 24

BètKl’t Waar mar ’n arige week. D’n donderdag waar ik mi al m’n goei dingen òn bé de neijen bisschop op de thee verzocht. Um persies half drie ston ik mi de krommen èrm op de stoep òn de Parade. Onze monseigneur moet ’n bietje van ons aauw Brabantse tradisies op de hogte gebrocht worre, wánne. Òlling in ’t zwart mi al m’n boeregoud ston ik ’r dèftig op, mènde-n-ik. Munne poffer ha’k thuis gelaote; ’t waar zó wèrm en ’t is zón bezwèij. In de maand ha’k drie boeke zitte, want ik ha geheurd da-t-ie gèire leest en ginne wijn lust. Dan zal brandewijn ok wel nie besteed zen.
Ik wier hartelijk ontvange, op z’n Brabants, zin ie, en ik kreeg drie kusjes. Da ha-t-ie al onthaauwe! ’t Paleis waar van binne òlling opgeknapt; opnijt in de vèrf en in ’t behang. ’t Zaag ’r prima ùit.
We rakte mee òn d’n buurt. ’t Is ècht unne vlotte praoter en unnen hil arige mins. Ik heb ’r veul hoop op en sympathie vur. Zenne vòdder waar ònnimmer geweest en da waar de mennen ok. Da gaaf mee òn wirskante ’n goei gevuul, ok al zal onze pap wel klèinder en korter vur z’n èigen in d’n bouw hebbe gewerkt. Hoe d’n humme begonne waar, weet ik nie, mar onze vòdder moes thuis as jungske van twèilef al mee dódskieste timmere, want opoe waar nie allennig mutsemaakster, ze din ok kieste bekleeje en nòvvenant da d’r betòld waar, din ze zón kiest mi papier of zeij en kaant versiere. As de rijke boere dan in d’r leste bedje lage tusse de kaant en de zeij, dan kosse de minse mi rècht en reeje zegge: ‘wa li-t-ie ’r toch schón bé!’
Toen onze pap negentien waar, begos ie mi ’n neef ’n ònnimmereijke. Mi ’n handkaar mi alterand geridschap dinne ze de boeren af um vensters, staldurre en zoo òn te schiete. Hier en daor mètselde ze ’n muurke of unne neije schorsteen. In die daag han jong plaogers ‘Zwabberman & Co’ op hullie handkaar geschilderd. Mar de zake gonge goewd. D’r waar veul wèrk en ze moessen al gaauw pèrsoneel ònnimme.
De vòdder van d’n bisschop ha nò d’n orlog gaauw teije meegemakt en da waar mi d’n onze krèk inter geweest.
De weederopbouw gaaf veul minse wèrk. Hier waar bekant alles kapotgeschote. Overal kwame neij boeregedoentjes vur d’n dag. Mistal han ze neeve de vurdeur ’n nis mi ’n Mariabildje d’r in. Da kende d’n bisschop ok. Da ha-t-ie al veul gezien, zin ie.
Toen ik teege half veijf op huis òn din, hòlde m’ne gastheer drie boeken ùit ’n laoi vur men. Die ha-t-ie èiges geschreeve. Ik ben d’r al in òn ’t leeze en ik moet zegge da me da goewd bevalt. Hij schreijft nie moeilijk. ’t Is krèk of ik ’m heur praote.
Onze Klaas zin hier teegen Ante: ‘ons Bèt verleest nog hil d’r verstand. Ik schat da ze de neije paus strakke wil opvolge…’

geschreven door: Bèt van KlaasseCornelia 2016 24a


© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - donderdag 16 september 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard