Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bèt van Klaasse 2016

Taxusknoei

2016 - nummer 32

BètKlOnze Klaas ha ons heg al in mèij òngemèld bij Taxussnoei teege de kanker. Begin juni kreeg ie bericht da ze zón komme, mar ze wiesse nog nie wanneer. Tien moes d’n boog vast komme knippe, want ge kost b’ons bekant nie mer binne. Is’t augustus, sti d’r op de website van Taxussnoei: ‘Helaas moeten wij mededelen, dat wij uw haag dit jaar niet kunnen scheren. Na de jaren waarin de vraag naar het snoeisel van de taxus groter was dan het aanbod, is er vorig jaar een kentering opgetreden. De gedaalde vraag leidt tot een flinke daling van de vergoeding. Wij moeten vaststellen, dat de vergoeding zo ver is gedaald, dat wij onze kosten niet meer goed kunnen maken. Er rest geen andere mogelijkheid dan het snoeien met directe ingang te stoppen. Wij bieden u onze excuses aan voor dit ongemak, maar hopen op uw begrip voor de situatie.’
Daor zitte dan mi oew goei gedrag en oew breej heg. Tien ha hier zó zitte klage en zuchte, toen ie d’n boog knipte, da onze Klaas hum niks mer wó vraoge. ‘Za’k d’n buurman ’s polse?’ vroeg ik, mar daor wó-t-ie niks af weete. ‘Nou m’n ribbe nie mer zó zeer doen, kan ik ’t zèlf en eigelijk kan ’t gin man beeter.’ Ik heb ’t nog afgeraoie. ‘’t Is zó heet èn ge hegget òn oew hart’, mar onze Klaas is bekant nèt zó èigewijs as Tien.
Van de week, toen Ant hier waar um men te hèlpe, begos ie smèires òn ’t karwèij. Ik ha’m halverweege de mèrge geroepe um te pauzeere bij ’n bèkske en zin: ‘nou moeste d’r afschèije en mèrge de rèst doen.’ Daor wó-t-ie niks af heure. ‘Ik ben nou beezig, ’t is dreug en ’t gi nog nie zó slècht.’ Hij din d’n hof in en mee hurde we z’n illektriese scheer wir in vol bedrijf. Um twèilf uurre waar de petòzzie klaor en ik gonk ’m roepe. Ha-t-ie potdùlme de hil heg geschorre! En ik moet zegge da-t-ie ’t vakkundig ha gedaon. Ik maag niks afdoen òn d’n boog van Tiene (want dan kùmt ie nie mer), mar onze Klaas hi d’r toch meer slag af. Bij de wèrme pot zaat ie wel gruwelijk te zuchte: ‘nou moe’k ’t gelijk nog oprùime.’ ‘Oo, mar da zal ik dalijk wel doen,’ riep Ant. ‘Hoe wilde da ònvatte,’ nijschierrigde d’n onze. ‘Ik doeget mooi in unnen emmer en draag ’t d’n hoop op,’ antwoordde Ant. We aten af en onze Klaas din trug d’n hof in. Nò ’n half uur kwaamp ie mi ’t zweet stroomend langs z’ne kop binne en zin: ‘ik heb ’t èiges mar gerùimd, want as ze in Vorstenbosch heure da Ant hier mi ’n emmerke hi liggen èllevere, dan sti d’r strakke in d’n Ujese krant nog ’n beschuldiging van slavenarbeid.’ Ant en ik moesse d’r um laache. ‘Ik zal ’s ’n mailtje sture nor Tinuzze en mèlde da’k unne professioneelen tuinman ingehuurd heb vur m’n heg… Kan diejen amateur wir ’n por jaor vort op ’t vurbild stramien da ons heg nou gekreegen hi.’ ‘Kik nou ùit,’ zin ik, ‘as ge’m beleedigt, kùmt ie nie mer hèlpe!’ ‘Daor moet ie mar teege kunne,’ vond Ant.
En nou hen ze ons heg toch ùitgekoze as de schónste van ’t hil dùrp. Ze hen ze òlling in de blomme gezet en hillemòl versierd mi vlagge, balonne èn slingers..!

geschreven door: Bèt van KlaasseCornelia32 400


© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - donderdag 23 september 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard