Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bèt van Klaasse 2017

Kunst

2017 - nummer 1

BètKl

We waren op ’t jorlijks fist van de zuster van onze Klaas. Die is op Onneuzel Keijnder jarig en da beteekent wijer niks, zi ze. We han nogal zitte klazzineere over ’t afgeloope jaor en wa we zoal dochte over ’t neij. Op onze leefted kekte al nie zó wijd mer vurrùit. ’t Is al ’n kunst um ’t kort bij huis overèind te haauwe.
Driekwart van de verjeurdagsgaste waar al bove de tachentig en dan leefde vort van d’n innen dag in d’n andere. Wèllie zelf zen heel tevreeje mi ’n jaor vol dreug weer en nie te veul kaauw. We wille wir veul kunne fietse. ’t Lekt teegesworrig of ze iedereen over de grènze wille lokke. Ge kunt nog ginne krant mer opeslaon of ’t krioelt van de ònbiejinge vur reize nor alterande vrimde plòtse, mi somteds wel fijftig persènt korting. Nou, daor trappe wij al lang nie mer in. Wij krùipe saoves liever in ons èige nesje.
Van de week ware nog efkes nor de Lievekamp in Oss geweest en saanderdaags nor Nestelré in Nisseroi. Daor han we mi Henke en Anneliekes ons kunste vertoond op de kèrstmiddaag en da waar goewd bevalle. In Oss waar ’t òn de vurkant ammòl prachtig, mar aachter waar ’t zó smerrig da d’r stofvlokke onder oew voewte wegvluchtte. Ge kost ’r as artiest ok niks te eete kreijge. ’t Waar mar goewd da’k bottramme mi spèk en gebakke èijer ha mee genomme.
Nee, dan waar ’t in Nisseroi beeter gereegeld. Daor han ze vur soep en breujkes gezùrgd en d’r waar vanalles te drinke. Veur en aachter ware eeve schón; ’t blonk gelijk as bé unne mol onder z’n stèrtje. Daor doen we nog dikker heen as ’t God belieft. Ja, wij gòn gèire ’t veer over...

’t Is hier nou wir zónne graowen dag. ’t Is vandemèirge dichte mot, zó dik, da ge d’r oew fiets hèndig teegenòn kunt zette. Wij hen ’n groote heekel òn zón klèin wirreld. ’t Hi behoorlijk gevrorre. Mooi is’t nou wel um alle spinnewebbe te bekeijke. Schón kaante kunstwèrkskes zen da! Ongeleuflijk da onooglijke beesjes da zoo kunne make. Wor zón die mi die kaauw zitte? Eigelijk ok al ’n kunst da zèllie overleeve.
Mi zónne wintermot vuule wij ons èige ekstra krèmmig, mar we ware dus toch op verjeurdag. Ant en Tien ware d’r ok. ’t Waar d’r wèrm en gezellig. ’t Is alt arighèid um sommigte minse wir ’s trug te zien. ’t Waar d’r goewd van eete en drinke. Toen we rond twèilve op huis òn dinne, kos onze Klaas z’ne jasrits nie umhog kreijge. Die zaat halverweege zó vaast as ’n muur. ‘Och,’ zin de jarige, ‘da hoef nie zón probleem te zen. In Rósmòlle zit unne Tùrk en die zet ’r vur dèrtig euro unnen òllinge neijen in.’ ‘Jaja,’ reageerde d’n onze, ‘da’s al meer as deezen hille jas men gekost hi!’ En ’t waar waor, want hij hittem van Tiene gekreege. Die is zó veul afgevalle da-t-ie vort verzùipt in zónne zwaore leere jas. Mar Tinus hi z’n beste kleer nie afgegeeve, blekt nou.
Toen ze daor stonne te èllevere mi dieje zwaore leere jas, zin Tien innins: ‘nou moe’k ’r innins òn denke da ons buurvrouw ’n neij bankstel ha. Wij moesse natuurlijk komme keijke nor die prachtige ònwinst. “Ja en ècht kunstleer,” riep ze mi overtùiging...!’
Oo ja... En da’t ùllie allemòl goewd mag gaon in 2017, ok names onse Klaas.
De beste wense dus van onze Klaas en men.

geschreven door: Bèt van Klaasse

Cornelia 2017 01 400


© 2011 - 2022 'n Lutske Brabants - donderdag 30 juni 2022 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard