Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bèt van Klaasse 2018

Aktief bleijve

2018 - week 13

BètKl

In de boekeweek ben ik mi onze Klaas op stap geweest. Mi ’t geschenkbuukske van Griet op de Beeck koste vur niks mi d’n trein dur hil ’t laand reize en dùrrum ware wèllie van de parteij, da begrepte. We gongen al vruug van huis en d’r waar plòts zat in d’n trein. Ik ha bóttramme meegenomme, want ge wit mar noit, wánne. Ge hurt nog dik da zónnen trein erres onderweeges bé ’n wèij stil sti en da’t lang duurt eer da-t-ie wir in beweeging kùmt... Mar deeze keer gonk ’t goewd. We kwame mooi op d’n afgesproken ted in Maastricht òn. Onderweeges han we wa zitte slaope, want d’r waar in ’t begin wèinig mois te zien. In Zuid-Limburg wel; prachtig landschap en ammel beum die al beginne te kleure, vol groote neste van mistletoe. Ja, da’s Engels, da is die plant woronder ge mi Kèrstmis mekare meugt kusse… In ’t Neederlands hiet da grèij vogellijm of maretak. ’t Is ’n parasiet die op beum groeit. Gèk eigelijk da ge die b’ons gin ziet en da d’r zó veul zen as ge in de buurt van Sittard komt!
In Maastricht moesse we te voewt nor de Tefaf, de internasjonaal beurs vur antiek en kunst. ’t Waar ijzig kaauw, mar ’t liep al arig vol. De reije vur de jasse waren al èrg lang.
Wa ge ammòl te zien kregt! Daor kunde oew èige gin veurstelling af make! Zón duur schildereije da ge denkt da de punte verkeerd stòn in de prijze. En sieraoi worvan ge amper kunt geleuve da ze ècht zen. Ik kiek zoo mar ’s schichtig nor m’n èige glittergrèij. Ik ha niks duurders òn dan twee tientjes en blinke da m’ne sier din! ‘Veulste veul èn veulste groot,’ klaagde onze Klaas èn hij ha gelijk. Ge wordt kèijmuug van al die duur indrukke.
Saoves thuis zate we nao te buurte over onzen hillen dag. ‘Witte wa nou vandaag ’t schónste van gelijk waar?’ D’n onze kiek afwaachtend en zin da-t-ie ’n schildereij van Breughel verwaachtte.
‘Nee, da jonk ikhorrentje da hier vanmèirge vur de raom zaat te snoepe òn de zaodbolle vur de veugelkes! Circuswèrk um noit te vergeete.’
Onze Klaas knikte. Hij ha men geroepe, toen ie da beesje beezig zaag en de veurstelling ha minuute lang geduurd. Pas toen d’n bol zó goewd as op waar, gonk Plùimstart wijer.

Vandaag is de locht strak blaow en al is’t nog steeds te kaauw, de natuur begint ’r in te geleuve. Aachter ’t glas is ’t heel lèkker, mar de wend deugt nog nie.
Ant is òn d’r aander oog geholpe en over virtien daag kùmt ze wir dist. Ik mis heur wel èrg, want nou he’k niemes um mi te klazzineeren over ons maansvolk en aander belangrijke zake.
Ik ben de lesten ted wa gammel. Ik heb unnen te hoogen bloeddruk, zoo ha d’n dokter gekonstateerd. Ik moes trugkomme vur nader onderzoek. Heb ik daor twentig minuute in ’n kèimerke moete ligge mi zón apperaat òn m’nen èrm. Ik trof ’r zón jong stagemènneke, nogal knap ok. ‘Mar jungske,’ zin ik, ‘nou gé men komt hèlpe zal m’nen bloeddruk nie umblig gaon, ben ik bang.’ Da ha’k beeter nie kunne doen, want och èrm, de jonge krieg ’r grif ’n kleur af.
D’n dokter hi aachteraf laote weete da’t mi mennen bloeddruk wel goewd kùmt as ik mar aktief bleijf.

geschreven door: Bèt van Klaasse


© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - zaterdag 31 juli 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard