Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Radio/ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bèt van Klaasse 2018

Goud?

2018 - week 26

Cornelia transparent 300

We zate sondags in ’t zunneke òn de Parade en han ’t nor onze zin. Rond twèilve ston ik bé de kassa um af te reeken, wor ik op m’ne schaauwer getikt. Stò daor Rien ùit Nuland.
‘Ok op beevert?’ zin ik laachend. ‘’n Bietje,’ knikte Rien, ‘wij doen alle jorre iets leuks mí ons aauw tante en vandaag hen we ’t getroffe mí al da mooi weer.’ Ik zaag da Riene bruurs d’r ok bé ware en zin: ‘zón tante wordt dus suikertante vur de Buskes.’ ‘Nee, toch nie,’ reageerde Rien, ‘ze zit in ’t klóster.’
Toen wij op woenzeg vur d’n oppaas in Rósmòlle ware, hong ’t balkon vol ballonne en vlagge vanweeges de verjeurdag van ons oudste keijnd. ’t Fijftigfist waar saoves in De Witte Zwaan in Ballekum en da waar getroffe, want ’t weer werkte mee en as ge dan in zónne schónnen hof kunt fiste, wor ’t ’r alleen mar beeter op. D’r waar veul volk, want de Rósmòllese voetbalclub van de jubilaris waar ok verzocht en die ware gelijk gekommen um ’t fistvèrke te fieleseteere. ‘Fijftig is oud,’ hurde we smiespele. ‘Daor zulle wij mar niks op zegge,’ bromde onze Klaas. ’t Moiste van zón fiste veijne wij de dinger die d’r dur de gaste zèlf worre gedaon. De vriendeclub ha limericks gemakt en de jong han Lang zal ie leven gezonge. Onze Klaas ha natuurlijk iets in mekare getimmerd, mar da onze jongste ’t moiste lied ha gemakt, daor han we nie op gereekend. Nò elve begos ’t af te koele en dinne we nor binne. D’r wier steevig gepimpeld en d’r kwame veul vol blaoier bier langs. Wij zen van d’n alkohol af en kossen ’t goewd ònzien; ’n fist mí ’n prachtige sfeer. Gèk da zóiets òn Abram opgehange wordt. As ge mí twit bent is’t alt goud.
Op zondag moes ik optreeje op ’t fijftigjorrig fist van de school in Mirroi. Um half twee zó’k over men èige jeugd en schoolted in Mirroi komme vertelle. We vonne da òn dees jubileum èrg wèinig òndacht waar gegeeve in de pèrs, mar ’t schent da de fistkommissie Facebook ha ingeschakeld. ‘Ja, daor moete mí’n gaauwe schoolfist in Mirroi natuurlijk nie mí ònkomme,’ greens onze Klaas. Ze han wel flink ùitgepakt; volop speultoestelle en eet- en drinkgeleegenighèid zat. Ik waar d’r op ted, mar ik zaag nerres gin programma. D’r waar wèinig volk. Ik ha efkes in ’t filmzaaltje gezeete. Ik docht da’k ok erres in zón zaaltje zó moete zen, mar nee, ik moes in de groote tènt. Die tènt ha ok nog unnen ope kant. D’r ston wa volk mí wa klèin jong. De ouwers blieve gwoon durlulle, toen ik mí m’n verhaal begos en de kiendjes kwèkte dur m’n ivvangeelie heen. Daor ston ik dus mooi vur joker op ’n kaol poodium. Van de minse in de tènt luisterde d’r denkelijk drie en daor moes ik ’t dan mar vur doen. Onze Klaas von ’t ’n ònfluiting en zin nòdderhand da’t knap waar da’k m’n verhaal ha afgemakt, mar da hij da noit gedaon zó hebbe.
Ik moes denke òn onze vriend Kees, unne beroemde professor. Hij wier gevraogd um ’n leezing te haauwe vur dèftige taarte in de Schouwburg in Tilburg. Hij ha gin honorarium afgesprooke en in d’n trein trug nor D’n Bosch din ie de gekreegen envelop ope. D’r zaat ’n tientje in. Ik kreeg ’n bon vur blomme van dazèlfde bedrag en waar bleij da’k ’t gehad ha…
Thuis kosse we wir tot verveeles toe voetballe keijke. D’r waar anders niks op.

geschreven door: Bèt van Klaasse

 


© 2011 - 2023 'n Lutske Brabants - dinsdag 7 februari 2023 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard