Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bèt van Klaasse 2019

Namen

2019 - week 39

Cornelia transparent 300

Umda de grutvòdder van onze Klaas offisjeel Cornelis hiette, hen ze in hil hullie familie wèl unne Cor of ’n Corrie die nor hum vernoemd is. Mar de Corre beginne nou op te rake, want Cor van tante Mrie is vurrig jaor gestùrve èn afgeloope week moesse we op begraffenis vur Cor van tante Sien. D’r waar unne macht volk op af gekomme; de neef van onze Klaas waar goewd gezien in de umgeeving èn bé de voetbalclub wor ie in ’t bestuur zaat. Cor ha humor en da is ’n èigeschap die in de geene van de familie zit, stelde wij tevreeje vaast.
D’n onze klaagde wèl da deeze Cor vur z’n burt gegaon waar, want ie waar vier jaor jonger as hij. En nou ie ’r wa langer over naodocht, wier m’ne mins stil en triest. Toen ik vroeg worrum ie zó somber kiek, zin ie: ‘Mi de name van d’n andere grutvòdder in de femilie die Grèt hiette, is ’t al krèk zoo gesteld as mi de Corre: bekant alle Gèrritte zen vort vertrokke. D’r is t’r nog mar inne mer over…!’
Wa waar da eigelijk ’n schón tradisie um de veuraauwers dur te laote leeve in de naamgeeving. Een van ons klèindochters hi menne naam nog as twidde in ’t doopregister staon, mar de Bètte zen wijer ok ammòl ùit de ted. En nou ik ’t ’r toch over heb: d’n onze is heel gruts op ons jongste klèinkeind da as twidde naam Cornelia hi gekreege! Wij hen èiges nog wèl ’t goei vurbild gegeeve: onzen oudste hiet Jòs nor z’n opa van moeders kant en de jongste hiet Gurt nor de grutvòdder van de kant van onze Klaas. Hij is dus unnen èchte Gurtjes! Mar hil de tradisjoneele naamgeeving is afgeschaft; d’r wordt ginne neije Jan, Piet of Kees mer gemakt en ok zulde lang moete zuuke nor ’n neij Mrie, Riek, Gon, Jaan of Nèl. De Drieka’s, Mina’s Dora’s en Bèrtha’s zen ùitgestùrve. We zien nou namen as Storm, Diamant, Noga, Bikkel en Spijker op de ooievaarsplaoten in d’n hof staon. En d’r zen nog gèkker gevalle. Soms denke we: wa doen ze da jong òn! ’t Zal lang dure vur de klèine z’ne naam zal kunne schreijve…
Um op Corre trug te komme: ’t waar ’n plezierige afscheidsbijeenkomst in d’n Dùrpshèrd mi veul fotowèrk. Cor waar d’n dèrde in de reij bé oome Jan en tante Sien. Hij ha vier bruurs en een zuster. Hulliejen Henk is al lang dood. Cor ha efkes geprobeerd te skieje, mar da waar gin suukses geworre. ’t Kwaamp ons bekend veur… Oit ha-t-ie geprobeerd ’t lek op de badkamer èigehandig te ripperareere. Toen ie saoves laot thuiskwaamp van ’n fisje, waar ie nie al te nuchter tot de ontdekking gekomme da de badkamer onder wòtter ston. Dus de hoofdkraon dicht en èiges stoldeere! Da daorbé de badgordeijne vlam viete, waar nie ingekalkuleerd en da-t-ie nie kos blusse, ok nie. Toch ha-t-ie de hoofdkraon zèlf dicht gedrèijd…
Nèt as wèllie ha Cor ’ne gloeienden heekel òn piercings en tattoes. Teege z’n keijnder en klèinkeijnder ha-t-ie verkondigd: ‘As ge hier ònkomt mi zón oorbèl of zónne neusring, trek ik die d’r aachtermekaren ùit èn as ge zón plèkplaot op oew lijf het, vat ik de kaasschaaf um ze weg te sneije!’ Zó drèigend hen wij ons jong noit geworschouwd.
Wa veul òndacht krieg, waar ’t feit da Cor zón veijfentwentig jaor penningmister waar geweest van K.S.V. en da-t-ie da zó goewd gedaon ha. ’t Mag gin naam hebbe, mar ge moet toch weete da-t-ie èiges noit gevoetbald hi.

geschreven door: Bèt van Klaasse

 

© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - vrijdag 18 juni 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard