Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bossche straten 2012

012. Lepel voor het koren

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Auteur: Jan Cadee - Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 012LBDe Lepelstraat met links de lijstenmalerij van Coppens. Anno 1961. Foto: Stadsarchief, nr. 0032414

Net als de Vismarkt herinnert de Lepelstraat aan het handelsverleden van Den Bosch. De Lepelstraat dankt zijn naam aan de lepel, een middeleeuwse inhoudsmaat voor koren. Meerdere straatnamen in de omgeving geven aan dat het hier in de Uilenburg onder andere een graancentrum was: de beide Korenstraatjes (waar veel korenkopers en ook de deken van het gilde van de corencoopers woonden), de Korenbrug en de Korenbrugstraat. Vanuit de Langstraat werd veel koren de stad in gebracht via de nabij gelegen St. Janspoort. Aan de Lepelstraat en de andere genoemde ‘korenstraten’ waren korenmarkten gevestigd en ook in de herbergen in de omgeving werd graan verhandeld. Ook de naam Uilenburg kan een link met de graanhandel hebben. Hoewel niemand precies weet waar de naam Uilenburg vandaan komt, geeft J.A.M. Roelands een mogelijke verklaring (‘Straat in Straat uit’). Uilenburg zou door veelvuldige verbasteringen afkomstig kunnen zijn van de naam Rulenberg. Volgens het Middelnederlands Woordenboek van Verdam betekent rulen of rullen: pellen van graan, en berch betekent graanberg. Bij bouwhistorisch onderzoek in de Molenstraat –ter hoogte van de huidige opstapplaats van de rondvaarten - zijn sporen van een watermolen gevonden. Heel goed mogelijk dat het een pelmolen voor een of meer graanpellerijen is geweest. Gezien het bovenstaande lijkt het Roelands niet geheel onwaarschijnlijk dat uit de oude betiteling van deze graanbuurt ‘Rulenburg’, via een reeks van verbasteringen van namen als Hulenborch, Rulenburg, Uulenborch, Uylenborgh, ten slotte de huidige naam ‘Uilenburg’ is ontstaan.


© 2011 - 2022 'n Lutske Brabants - donderdag 30 juni 2022 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard