Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2014

144. Rijke nonnen - Clarastraat

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 144LBDe Clarastraat hoek Choorstraat, met links het zogeheten Vondelingenhuis. Anno 1963. Foto: SA nr. 0035922

De Geerlingsebrug is genoemd naar ridder Geerling van den Bossche, die rond 1300 in de Hinthamerstraat op het huidige nummer 141 een stadskasteel bewoonde. Na zijn dood kwam het grote pand in eigendom van zijn broer Willem, heer van Erp. Die bestemde de woning met toebehoren op 28 augustus 1335 bij testament tot een klooster. Diens executeur, Theo van Horne, richtte in 1344 het kasteel in tot een clarissenklooster; de toegangspoort stond in de Hinthamerstraat. Daarbij liet hij een kapel bouwen, ongeveer tegenover de Choorstraat, de ingang daarvan was in de Clarastraat. September 1359 kwamen de eerste zusters, afkomstig uit Brussel, in ’s-Hertogenbosch aan. De clarissen werden ook wel urbanisten genoemd, omdat ze volgens de verzachting leefden die paus Urbanus IV had bekrachtigd. Volgens deze mildere regel was het bezit van (vaste) goederen toegestaan. Dit oudste Urbanistenklooster in Nederland was een groot klooster; het liep tot op de Papenhulst door en had een uitgestrekte tuin langs de Binnendieze (Groote Stroom). Ze hadden het visrecht op dit water. De zusters hielden een brouwerij, en in de Clarastraat stond een rosmolen. Door de vele schenkingen werden ze Rijke Claren genoemd. Ze hadden zelfs een eigen rentmeester, die zijn huis aan de Clarastraat 14-16 had. De oorspronkelijke straatnaam Wevershuls werd veranderd in Clarastraat. De clarissen verlieten in 1650 ’s-Hertogenbosch en vestigden zich in Mechelen. In 1686 waren er nog twee in leven. Ruim 200 jaar later vestigden de zusters karmelietessen zich op een gedeelte van het voormalige kloosterterrein aan de Clarastraat.


© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - donderdag 16 september 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard