Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2014

137. Een wild varken - Achter het Wild Varken

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 137LBDe behuizing van sociëteit De Katholieke Kring op de grens van Achter het Wild Varken en Achter het Verguld Harnas. Foto: SA nr. 0000268

De straat Achter het Wild Varken ligt tussen de Wolvenhoek en Achter het Verguld Harnas. Deze korte verbindingsstraat ontleent haar naam aan het pand op de hoek Achter het Wild Varken en Achter het Stadhuis, genaamd Het Wilt Vercken. Naar verluidt lag hier rond 1428 al een stadsherberg met de naam ‘huyze int Wilt Vercke’. Die deed tevens dienst als hospitium, een plaats waar reizigers tot rust konden komen en zo nodig verzorgd werden. Begin 16e eeuw was het een café, vermoedelijk een van de oudste van de stad. In 1894 kreeg het de naam Maastrichts Bierhuis, begin 20ste eeuw werd het omgedoopt tot Café Billiard Limburgia, deze naam heeft tientallen jaren bestaan. In 2001 kreeg het de naam Stadscafé Konincks. De huidige café-uitbaters hebben het in 2005 weer Int wilt vercken genoemd. Anno 2012 is het een kledingzaak. Op Achter het Wild Varken 1-3 was het Posthuis op Maastricht gevestigd. Op 4 april 1679 verkreeg Johan van de Graaf het recht om een geregelde postwagendienst op Maastricht vice versa te houden, een concessie van 36 jaar. Hij mocht uitsluitend personen transporteren; in 1701 werd hem ook vergunning verleend om brieven te vervoeren. Op 28 februari 1763 verkochten zijn erven het ‘recht van octroy op de wagenposterye’ aan derden. In 1867 kwam het grote pand in bezit van de ‘Sociëteit der Katholieke Kring’, die in datzelfde jaar door oud-minister Van Son was opgericht. Die liet het oude posthuis afbreken en er een nieuw sociëteitsgebouw voor in de plaats bouwen; in 1938 werd het gesloopt.


© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - donderdag 16 september 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard