Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2014

107. Beste straatjes

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 107LBHet Tweede Straatje van Best gezien vanuit de Orthenstraat. Anno 1965. Foto: SA nr. 0039497

Zowel het Eerste als Tweede Straatje van Best is genoemd naar de familie van Jan van Best. Die had begin 16e eeuw een aantal gronden en panden in eigendom, gelegen achter de huizen van de Orthenstraat. Het Tweede Straatje van Best ligt rechts van Orthenstraat 9 en loopt door naar de Barbaraplaats, waar vroeger het Sint-Geertruiklooster stond. De invloed van het zich steeds verder uitbreidende, rijke nonnenklooster van Sint-Geertrui is tot ver in de 17e eeuw bepalend geweest. Het klooster was in de 16e eeuw het grootste en rijkste van de stad. De stadsuitbreiding vanaf het midden van de 14e eeuw was aanzienlijk in dit oudste gedeelte van de stad. Toch heeft dit niet aantoonbaar tot meer welstand geleid. De invloed van de toen ontstane binnenhaven was hiervoor blijkbaar te beperkt. In het steegje woonde in de 16e eeuw een groot aantal mensen. Volgens de gemene zettingen (belastingen bij verervingen) woonden er verschillende ambachtslieden. Opvallend is het groot aantal timmerlui, kleermakers en sjouwers (croeywagencruyders en sackdregers), maar ook een pleeghster en scoelmester temidden van bouwvakkers. Zij zullen allen in cameren (eenkamerwoningen) hebben gewoond. Zo waren er zes huisjes onder één dak, met de naam ‘Sint Simon’. Deze zijn alle in 1905 gesloopt ten behoeve van een schoolgebouw. Het hoekpand met Orthenstraat nummer 9 heet Inden Hooren en dateert uit 1573. Tegenwoordig staat halverwege het steegje een kantorencomplex; hierdoor is het aanmerkelijk ingekort. Het beloop is met twee haakse bochten. Qua bouwperiode behoort het tot het Middeleeuwse stratenpatroon.


© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - donderdag 16 september 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard