Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2014

099. Laatste ridderslag

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 099LB
De Hooge Steenweg gezien vanaf de Pensmarkt in noordelijke richting. Links een jongen met een ‘repen’ (Bosch dialect: hoepel).
Anno 1910. Foto: SA nr. 0030153

Juli 1737 vestigde Cornelis van Lanschot zich in ’s-Hertogenbosch en richtte een klein- en groothandel in koloniale waren op. De neergang van de handel in koloniale goederen tijdens de Franse Tijd (1795-1813) leidde er mede toe, dat kassiers- en bankzaken zich tot zelfstandige onderdelen van het familiebedrijf ontwikkelden. Hiermee werd het fundament onder het huidige bankiershuis gelegd. Van Lanschot is een van Nederlands oudste banken. In 1819 werd door Van Lanschot een eigen munt in omloop gebracht, destijds bekend als het landschotje. Vanaf 1875 is Van Lanschot Bankiers gevestigd aan de Hooge Steenweg en verwierf in de directe nabijheid ervan een aantal panden, die door luchtbruggen met elkaar verbonden werden, en fraai gerestaureerd zijn. Op Hooge Steenweg 5-7 heeft een man gewoond, die tot ver buiten ’s-Hertogenbosch beroemd geworden is. Op 5 februari 1600 vond op de Vughterheide een ruitergevecht plaats. Een partij werd aangevoerd door Gerard Abrahamsz van Houwelingen, met bijnaam Lekkerbeetjen. Hij diende als luitenant in Spaanse dienst onder de bevelhebber van de stad, Anthonie Schets van Grobbendonk. Het Middelnederlandse Leckerbeetkijn betekent smeerlap of gemene kerel. Zijn tegenstander was Pierre de Bréauté, een Franse edelman in dienst van de Staten-Generaal. Bij de eerste charge werd Lekkerbeetjen al doodgeschoten, maar de Bosschenaren wonnen toch. Dit duel is de geschiedenis ingegaan als De Slag van Lekkerbeetjen en wordt beschouwd als de laatste, heroïsche ridderslag van West-Europa. Een bronzen beeldengroep op de hoek Loonsebaan en De Bréautélaan te Vught, nabij café-restaurant De Vughterheide, herinnert sinds 2000 aan dit treffen.


© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - donderdag 16 september 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard