Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

262. Siberië: het einde van de wereld "Siberië 3"

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 262LBHet woonwagenkamp op het terrein Siberië. Datering 1939. Foto: Afdeling Erfgoed nr. 0021757

Het woonwagenkamp op het terrein Siberië. Datering 1939. Foto: Afdeling Erfgoed nr. 0021757

Op het gebied Siberië (de Sieb) kwam begin dertiger jaren van de vorige eeuw ook het woonwagenkamp. Vóór die tijd hadden woonwagenbewoners een standplaats vlak buiten het Bastion Sint-Anthonie aan de Hekellaan, waar nu de Van Veldekekade bij Sluis 0 begint. Vlakbij de woningen van de Vogelwijk lag de Duliwijk. Genoemd naar de aannemers die er de woningen bouwden: Jacobus van Dun en Peter van Liempt. De Duliewijk bestond uit de Silenenstraat, Leliestraat, Akeleistraat, Kogelbloemstraat, Ridderspoorstraat, Kamillestraat en Ereprijsstraat. De bouw van het eerste woonblok vond in 1933 plaats. In 1934 werd begonnen met de bouw van scholen. Dat gebeurde met instemming van parochie Sint Petrus’ Banden (Sint-Pieter), tot welke parochie de Vogelwijk behoorde en die er een kleine, houten kapel had. Naast de Tharcisiusschool van de Sieb stond de kleuterschool van de Duliwijk. De wijken Siberië en Vogelwijk hadden een eigen kenmerk: er woonden veel zwaksociale gezinnen. Dat was uit politieke overwegingen gedaan. De bewoners van de Vogelwijk hebben altijd een eigen(zinnig) bestaan geleid. De Vogelwijkstraten waren door een politiepost afgescheiden van de Duliwijk. De Orthenseweg - die als klinkerstraat in 1960 tot vierbaansweg werd geasfalteerd – betekende in alles een grens tussen beide gemeenschappen.

Inmiddels zijn Siberië en de Vogelwijk geheel gesaneerd. De voormalige Vaalthaven, bij het Werfpad, werd in 1973 gedempt. Op de gedempte grond bouwde J. Lautenslager zijn bowlingbaan en autoshowroom. In de Vogelwijk werd in 1968 een begin gemaakt met de sloop van de woonbebouwing. De geïsoleerd liggende Vogelwijk kreeg geen woonwijkbestemming meer. Politiebureau, brandweerkazerne, Gemeenschappelijk Calamiteiten Centrum, GGD en een moskee namen de plaats in van deze volksbuurt. Het woonwagenkamp verdween eveneens. In de vijftiger jaren werd een nieuw regionaal kamp gerealiseerd aan de Vlijmsenseweg, in 1959 door minister Klompé geopend. Op de plek van het voormalige woonwagenkamp staat nu de Gamma. De Duliwijk (achter restaurant Metropole) werd als woonwijk gehandhaafd, bestaande uit de straten Silenenstraat, Leliestraat, Kogelbloemstraat, Akeleistraat, Ereprijsstraat, Kamillestraat, en het gedeelte van de Orthenseweg tussen Leliestraat en Kamillestraat. Voor de vaststelling van de straatnamen van de Vogelwijk en Duliwijk gebruikte de gemeente voor het eerst geen namen en onderwerpen die direct of indirect met Den Bosch te maken hadden. De namen Siberië, Vogelwijk en Duliwijk zijn verdwenen, het gehele gebied ten westen van de Orthenseweg heet nu Orthenpoort..


© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - donderdag 16 september 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard