Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

265. Voor en na de oorlog gebouwd "De Vliert 3"

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 265LBOpspuiten van zand voor het bouwterrein van stadsuitbreiding De Vliert vanuit een lichter. Anno 1931. Foto: Afdeling Erfgoed nr. 0033222

De buurten de Muntel, de Vliert en Orthenpoort vormen gezamenlijk één wijk met de officiële naam Muntel/Vliert/Orthenpoort. De wijk ligt ten noorden van het stadscentrum van ‘s-Hertogenbosch. Het gebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de rivier de Aa, aan de oostkant door de Westenburgerweg en de Van Grobbendoncklaan en aan de west- en noordzijde door de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Nijmegen. De Vliert wordt getypeerd als ‘overgangsbuurt’, ontwikkeld en gerealiseerd zowel vóór als ná de Tweede Wereldoorlog. Begin jaren dertig van de vorige eeuw won de (tuinstad)gedachte terrein om wonen, werken en recreëren te scheiden. In deze periode werd het zuidelijke deel van De Vliert gebouwd als een aantrekkelijk, klein villabuurtje met veel groen, bomen en ruim opgezette plantsoenen. Dit gedeelte van de Vliert heeft dan ook een tuindorpachtige, open bebouwingsstructuur van (half)open bouwblokken. Ook startte de aanleg van parken en sportparken. De rest van woonbuurt de Vliert werd ná 1945 aangelegd rondom de nieuwe hoofdweg Aartshertogenlaan. De Vliert is functioneel en ruimtelijk sterk georiënteerd op de binnenstad, met de parochiestructuur als belangrijk ordenend principe. De buurt is traditioneel opgezet volgens de beginselen van de Delftse School. Het stratenpatroon is ruimtelijk hiërarchisch opgebouwd met zowel rechte als gebogen straten en lanen. De bebouwing bestaat overwegend uit eenvoudige en ingetogen rijtjeswoningen met voortuinen en rijtjes haaks op elkaar aan rechthoekige woonhoven. Forsere bebouwing is er vooral langs de hoofdwegen.
In de wijk zijn kort geleden enkele nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gepland, die deels al uitgevoerd zijn. Zo worden woningen gebouwd rond De IJzeren Vrouw. Op de voormalige HAS-locatie komen 126 huur- en koopwoningen in drie torens van 40 meter (project De Amazones). Op de plek van het voormalige Brabantbad komen vier gebouwen met in totaal ruim 100 woningen. Aan de Pelssingel heeft sloop en nieuwbouw plaatsgevonden van 66 woningen van woningbouwcorporatie Eigen Bezit. In de bouw is ondergronds parkeren voorzien, waardoor de parkeerdruk in dit deel van de wijk zal afnemen. Begin van dit jaar sloopte corporatie Zayaz een compleet woonblok op de hoek Citadellaan/Willem van Nassaulaan (project De Cavalier), ten behoeve van nieuwbouw van 64 woningen. Het klooster aan de Nemiusstraat is herontwikkeld voor bewoning. Het groen langs de IJzeren Vrouw en het Prins Hendrikpark is opnieuw ingericht. Basisschool de Kameleon aan de Antoon der Kinderenlaan is gesloopt voor nieuwbouw.

© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - vrijdag 16 april 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard