Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bossche Straten 2018

339. Een nieuw ‘rechtsgebied’ - Nieuw-Ambachtstraat

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 339LBDe Nieuw-Ambachtstraat gezien vanaf de zijde van de Maastrichtseweg (richting De Bossche Pad) met op de achtergrond
de voormalige noodwoningen aan De Aa. Datering: 1975. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch nr. 0046068

De Nieuw-Ambachtstraat is een dwarsstraat in de wijk Eikendonk tussen de Maastrichtseweg en De Bossche Pad. Het woord ‘ambacht’ verwijst gewoonlijk naar handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen. Een andere, bijna vergeten betekenis van ‘ambacht’ is de verwijzing naar een rechtsgebied, een bestuurlijke eenheid. Deze tweede betekenis inspireerde de Commissie voor het Geven van Straatnamen in 1921 om in het geplande stadsdeel De Bossche Pad – een nieuw ‘rechtsgebied’ - een straat de naam Nieuw Ambachtstraat te geven.
In 1919 trad Manis Krijgsman aan als wethouder Bedrijven en Sociale Aangelegenheden en begon een jaar later met de opzet van een actief gemeentelijk bouwbeleid. Hij richtte het Centraal Bureau voor Woningbouw op, dat bouwplannen ontwierp. Directeur werd Joh. D. Looyen. Krijgsman zag het uitbreidingsplan ‘De Bossche Pad’ als een uitgelezen kans om zowel de woningnood als de hoge werkloosheid aan te pakken. Door de economische crisis moesten in de jaren twintig van de 20ste eeuw talloze Bossche sigarenfabrieken de poorten sluiten. Krijgsman stelde voor werkloze sigarenmakers in te zetten bij de bouw van de nieuwe wijken De Bossche Pad en Hinthamerpoort. Op 21 juni 1920 werd aan de Veemarktkade de Nood(vak)school geopend. Daar werden bijna 90 sigarenmakers ‘omgeschoold’ tot timmerman, metselaar of schilder. Ruim een jaar later werd de school alweer opgeheven. Bijna 40% van de cursisten was inmiddels afgevallen. De overgeblevenen werden ingezet bij het maken van (toentertijd nieuwerwetse) betonstenen voor woningen in De Bossche Pad en Hinthamerpoort. Het was een zware baan, waar de sigarenmakers – die heel ander werk gewend waren – niet altijd even veel zin in hadden. De bouw liep dan ook behoorlijk vertraging op, waardoor de bouwkosten behoorlijk opliepen. In de gemeenteraad kreeg Krijgsman met grote weerstanden te maken.

In het kader van de herinrichting van woonwijk Eikendonk zijn alle oorspronkelijke woningen aan de Nieuw-Ambachtstraat gesloopt, de eerste panden gingen op 5 september 2011 tegen de vlakte. Onlangs zijn aan de oostzijde van de Nieuw-Ambachtstraat drie korte bouwstroken met starterswoningen met daartussen twee open entreehofjes opgeleverd. De hofjes zijn semi-openbaar en met een lage haag of tuinmuur van de straat afgescheiden. Deze huizen voor jonge starters zijn kleine rug-aan-rugwoningen (18 stuks) met hun voordeur aan De Bossche Pad, Maastrichtseweg of de entreehofjes. De huizen bestaan uit twee bouwlagen met een kap.

 


© 2011 - 2022 'n Lutske Brabants - zaterdag 20 augustus 2022 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard