Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bossche Straten 2018

341. Componist en organist - Van Paesschenstraat

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 341LBRenovatie van woningen aan de Van Paesschenstraat op de hoek met het Eikendonkplein. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch nr. 0012351

Na de verovering van de stad in 1629 door het Staatse leger, kwam de Sint-Janskerk in handen van de Bossche protestanten (Nederduits Gereformeerde Gemeente). Bij zijn bezoek aan onze stad in 1810 zegde Napoleon Bonaparte toe, dat de Sint-Jan aan de katholieken zou worden teruggegeven. Eind 1816 vond de teruggave daadwerkelijk plaats. De eerste organist van de Sint-Jan na de overdracht was Paulus Verbeke. Na diens overlijden in 1838 werd een concours voor de opvolging uitgeschreven. De Vlaming Pieter Jan van Paesschen (geboren 1809) won deze wedstrijd van Johannes Bartholomeus, organist van de Maastrichtse Sint-Servaeskerk. Op 1 oktober 1839 werd Van Paesschen aangesteld als organist, met een jaarsalaris van 300 gulden. Tijdens de periode dat hij aan de Sint-Jan verbonden was, vonden er belangrijke gebeurtenissen plaats. In 1840 werd de Sint-Jan weer parochiekerk. Van Paesschen was oprichter in 1843 van de Liedertafel ‘Oefening en Ontspanning’. In 1847 werd het parochieel koor van de Sint-Jan opgericht, waarvan Van Paesschen directeur werd. In 1853 werd Den Bosch weer bisschopsstad en de Sint-Jan kathedraal. Het parochieel koor werd verheven tot kathedraal koor. Op 27 december 1853 (feestdag van Johannes de Evangelist) keerde het Mirakelbeeld van Maria weer terug in de Sint-Jan, na ruim 200 jaar rondgezworven te hebben op verschillende plaatsen in België. Er werd een begin gemaakt met de restauratie van de Sint-Jan (1859) en in 1885 vierde de stad haar 700jarig bestaan. Rond kerstmis 1886 kreeg Van Paesschen bij het verlaten van het orgel een beroerte, hij bleef sukkelen met zijn gezondheid. Op 6 april 1887 overleed hij, en werd begraven op Orthen. Op 28 februari 1921 eerde het gemeentebestuur hem door een straat in het uitbreidingsgebied De Bossche Pad naar hem te vernoemen: Van Paesschenstraat, een dwarsstraat die begint bij de Maastrichtseweg en eindigt bij De Bossche Pad. In de eerste schetsen voor Eikendonk stond in het midden van de Van Paesschenstraat een lagere school getekend. Die school is er nooit gekomen en het middenstuk is lang onbebouwd gebleven. Pas in 1929 kwam er een plan om de grond te verbouwen. Er kwamen elf eengezinswoningen, bestemd voor grote gezinnen; twaalf of veertien personen per gezin waren geen uitzondering. Tijdens de herinrichting van de wijk Eikendonk vanaf 2011 werden alle woningen aan de Van Paesschenstraat gesloopt voor nieuwbouw.

 


© 2011 - 2022 'n Lutske Brabants - zaterdag 22 januari 2022 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard