Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bossche Straten 2018

346. Wijken en buurten - Den Bosch Oost-4

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 346LBLuchtfoto van de Hinthamerpoort en Graafsewijk. Links de IJzeren Vrouw en onder de rivier de Aa. Anno 1994.
Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch nr. 0072072

De Graafsewijk is een Bosch stadsdeel, bestaande uit de buurten Hinthamerpoort (in de volksmond De Barten of De Bartjes), Graafsebuurt-Noord (gedeeltelijk), Graafsebuurt-Zuid, Aawijk-Noord en Hinthamerpark. Bosschenaren spreken ook wel over Den Bosch-Oost of kortweg ‘Oost’. Dit gebied ligt tussen de Zuid-Willemsvaart, de spoorlijn ’s-Hertogenbosch – Nijmegen en Rosmalen/Hintham. Midden door Den Bosch-Oost loopt het riviertje de Aa. De Graafseweg verdeelt de Hinthamerpoort in een noordelijk en zuidelijk deel. Barten-Noord is in de jaren 2004/2005 geheel gesloopt. Hier is een totaal nieuwe wijk verrezen. Het hoort ‘officieel’ niet bij Oost, zij wordt door bewoners en instellingen als een zelfstandige en aparte wijk gezien. Er bestaat echter geen eenduidigheid over de precieze grenzen van de wijk. Diverse instellingen en ook de gemeente hanteerden door de jaren heen verschillende indelingen. De gemeente Den Bosch houdt officieel de naam Hinthamerpoort aan.

De oudste delen van de Hinthamerpoort zijn de Graafseweg en aangrenzende gebieden. Nadat verschillende percelen langs de voormalige Hinthamersteenweg, later Hinthamerweg en nu Graafseweg, met zand waren opgehoogd, werd in oktober 1913 de Oranjebuurt opgeleverd. Vanaf het begin van de jaren twintig werden aan en in de buurt van de Graafseweg enkele honderden betonwoningen gebouwd. Toch kampte de stad nog steeds met een nijpend gebrek aan woonruimte. Er kwamen plannen om tussen de Aa en de Dageraadstraat 300 arbeiderswoningen aan te leggen. Begin jaren dertig werd met de ophoging begonnen, waarna de eerste 94 woningen in baksteen werden gerealiseerd. Dat was aan het Lariksplein, dat het hart van de Hinthamerpoort vormt. Het grootste deel van Barten-Zuid betreft betonwoningen, een voor die tijd erg vooruitstrevende industriële systeembouw. Er kwam verder een lintbebouwing met woonhuizen en villa’s aan de ventwegen van de Graafseweg tot stand, aansluitend op de bebouwing uit de jaren twintig. In de jaren dertig werd ook een kleine woonwijk, Hinthamerpark, grenzend aan de oostkant van de Graafseweg, door een particuliere bouwmaatschappij aangelegd. Het betreft hier grote twee-onder-éénkappers met flinke tuinen, plantsoenen en veel groen; het is het ‘rijke’ deel van de Graafsewijk.

In de Graafsebuurt-Noord en Graafsebuurt-Zuid komen enkele vooroorlogse, maar vooral naoorlogse straten en woningen uit de jaren vijftig en zestig voor. Het gaat om dichtbebouwde gezinswijken voor arbeiders, met voorzieningen en openbare gebouwen. De Aawijk-Noord is de laatste buurt die in de Graafsewijk werd gerealiseerd.

 


© 2011 - 2022 'n Lutske Brabants - zaterdag 22 januari 2022 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard