Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bossche Straten 2018

304. Tweede Bossche stadsarchivaris - Van Zuylenstraat

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 304LBDe Van Zuylenstraat gezien in de richting van de Dr. Hermansstraat. Anno 2011. Foto: Ed Hupkens

De Van Zuylenstraat verbindt de Dr. Hermansstraat met de Jan Hezemansstraat. Deze drie straten in de Vliert zijn genoemd naar stadsarchivarissen. De Dr. Hermansstraat en de Jan Hezemansstraat zijn in deze rubriek al aan bod geweest. De Van Zuylenstraat is genoemd naar Roger Adriaan van Zuijlen, geboren op 3 augustus 1806 te ’s-Hertogenbosch. Hij begon zijn carrière als klerk op de provinciale griffie, in 1828 kreeg hij dezelfde functie op de secretarie van de gemeente. In 1846 werd hij bevorderd tot commies. Van Zuijlen maakte omstreeks die tijd kennis met het oude archief van de stad, dat opgeslagen lag op de zolders van het stadhuis. Hij leerde er ook de eerste, in 1841 aangetreden stadsarchivaris van Den Bosch kennen, C. R. Hermans. Op 31 december 1857 werden op voorstel van de stadssecretaris Verheyen verscheidene ambtenaren bevorderd. Zo werd Van Zuijlen van commies ter secretarie gepromoveerd tot ’commies archivarius’. In eerdere jaren had Van Zuijlen er al blijk van gegeven zich voor de geschiedenis van Den Bosch te interesseren. Zo publiceerde hij in 1851 een boek over de banken van lening. Vanaf 1853 verschenen verscheidene op archiefonderzoek berustende artikelen van zijn hand. In 1858 volgde hij Hermans als stadsarchivaris op. Van Zuijlen kon voortgaan waar Hermans opgehouden was: met het inventariseren en het toegankelijk maken van de oude archieven van onze stad. Dankzij het vele inventarisatiewerk van Hermans kon Van Zuijlen al in 1860 de inventaris voltooien. Tussen 1861 en 1876 publiceerde Van Zuijlen in elf stukken over de Stadsrekeningen. Tal van historische feiten, interessante gebeurtenissen en voorvallen uit het dagelijkse leven tussen 1399 en 1800 zijn terug te vinden in deze belangrijke bronnen. In 1874 schreef Van Zuijlen op verzoek van burgemeester De Kuyper een geschiedenis over de vestingstad ’s-Hertogenbosch. Reden hiervan was de in dat jaar uitgebrachte Vestingwet. De burgemeester dacht aan de hand van deze studie een bewijsgrond in handen te hebben om voormalige vestinggronden terug te krijgen. In 1876 werd Van Zuijlen als stadsarchivaris opgevolgd door Jan Hezemans. Februari 1877 verhuisde Van Zuijlen naar Amsterdam, later Den Haag, waar hij in 1894 overleed. Op 27 juli 1943 werd een straat naar Van Zuijlen vernoemd. Opmerkelijk dat de gemeente ’s-Hertogenbosch in een en dezelfde straat naambordjes plaatst met twee verschillende schrijfwijzen: Van Zuilenstraat en Van Zuylenstraat.

 


© 2011 - 2022 'n Lutske Brabants - zaterdag 20 augustus 2022 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard