Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2013

081. Berewoutstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 081LB
De Berewoutstraat gezien vanaf de Westwal. Links de zijgevel van de Mariënburg, rechts de achtergevel van woningen aan de Berewouthof. Anno 1966. Foto: SA nr. 0062515

De Berewoutstraat ontleent haar naam aan Arnout Berwout, die in 1352 het recht kocht om de stadsmuur aldaar te mogen betimmeren. De adellijke familie Berwout woonde begin 14e eeuw in enkele zeer grote huizen aan de Berewoutstraat en Vughterstraat. Helemaal aan de andere kant van de Berewoutstraat stond vlakbij de stadswal de Clockgieterspoort, een gieterij waar kleine klokken werden gegoten. De Clockgieterspoort was gebouwd tegen de oostelijke zijgevel van de nabij gelegen, in 1744 aangelegde Berewoutkazerne. Dit ook wel Barbarakazerne genoemde onderkomen voor manschappen van de vestingartillerie, was in de plaats gekomen van de in 1610 opgerichte barakken op de stadswallen nabij de Berewoutstraat. Alleen aan de kant van de Berewoutstraat zijn de kenmerkende, getoogde 12-ruitsramen van de kazerne nog aanwezig. Naast de Clockgieterspoort stond het Smidsgasthuis, door meestersmid Hendrik van Vessem en zijn vrouw Gudula van de Poel gesticht voor oude mannen. Bij testament van 20 juni 1420 doteerden zij het gasthuis met een huis en erf in de Berewoutstraat en met pachten. De straatnaam komt soms verbasterd voor als Berberstraat. In akten uit 1567 en 1587 wordt de straat ook Aert Berewoutstraat genoemd. Op 7 november 1615 werd vergunning verleend aan Paul Ambrosius van Gerwen voor de oprichting van een oliemolen aan de Berewoutstraat nabij de stadswal. Begin 20e eeuw heeft de straat enkele scholen gekend: de Zustersschool, de Bijzondere Meisjesschool, de Bewaarschool. Rond 1930 was in de straat een lagere school gevestigd, de ‘Berewoutschool’, die te boek stond als de armenschool van de parochie St.Cathrien.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - woensdag 21 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard