Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bossche straten 2012

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 008LB
De Achter het Stadhuis in de richting van de Fonteinstraat. Anno 1954. Foto: Stadsarchief, nr. 0000236

De oude binnenstad van ’s-Hertogenbosch kent tientallen namen van verdwenen straten en steegjes. Straatnamen verdwijnen doordat straten en soms hele wijken worden gesloopt. Suikerstraat, Peterseliestraatje, Achter Tafeltjeront, Ruilebuil, After den Witten Hont zijn voorbeelden van verdwenen straten die in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw gesloopte Tolbrugwijk (‘de Pijp’) lagen. Straatnamen verdwijnen ook doordat er andere namen voor bestaande straten gebruikt worden. Een aardig voorbeeld van deze tweede categorie is de straat ‘Achter het Stadhuis’. De oudst bekende naam van deze nog steeds bestaande straat is ‘De straet daer men gaet naer den ouden Raethuyse’. Het oude raadhuis stond op het achterterrein van het huidige stadhuis, aan de buitenzijde van de eerste stadsmuur. Nadat het raadhuis in 1366 naar de Markt was verplaatst, ontstond de noodzaak tot de toevoeging ‘oud’ voor het gebouw op het achtererf. De straatnaam moet na de verhuizing van het raadhuis zijn ontstaan. De straat is ooit ‘Zijle’ genoemd. Dat heeft te maken met de Binnendieze, die in de middeleeuwen daar ter plekke overal aanwezig was. Een zijl of zile is namelijk een afloop van water, of ook wel een uitwateringssluis. Ook de Wolvenhoek, Achter het Wild Varken en Achter het Verguld Harnas hebben ooit ‘Zijle’ geheten. In de 16e eeuw heette de straat Achter het Stadhuis ‘Het Hof’, naar huizen van enkele adellijke families die er woonden. In de 17e eeuw kreeg de straat de naam ‘Jericho’ en ook wel ‘Portugeezenstraet’, omdat er toen joden woonden.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - woensdag 21 oktober 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard