Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2013

045. Open en besloten

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 045LB
De Sint-Jacobshof gezien in de richting van het poortgebouw, met op de achtergrond de Sint-Jacobskerk. Datering 1955. Foto: SA 0036365

Het Jheronimus Bosch Art Center is gevestigd in de voormalige St.-Jacobskerk, aan het Jeroen Boschplein achterin de Hinthamerstraat. Langs de kerk loopt de Monseigneur Prinsenstraat. Genoemd naar monseigneur Prinsen (1852-1941), die tussen 1885 en 1895 eerst kapelaan en daarna tot 1936 pastoor was van de St.-Jacobsparochie. Het standbeeld ‘De Goede Herder’ bij de kerk herinnert aan hem. De Monseigneur Prinsenstraat rechtdoor uitlopend, kom je in de Sint-Jacobshof uit. Het complex met 44 hofjeswoningen rondom een pleintje met plantsoen, werd begin dertiger jaren van de 20ste eeuw gebouwd, in een regionale variant van de Amsterdamse School. Het geheel bestaat uit twee langgerekte blokken, een sluitblok en een hoger sluitblok met twee toegangspoorten met daarboven woningen. De huizen aan de Sint-Jacobshof lijken groot, maar achter elke deur bevinden zich vier woningen. De blokken zijn namelijk onderverdeeld in eenheden met twee bovenwoningen en twee benedenwoningen, met een gezamenlijke ingang, waarachter een portaal met trappenhuis voor de bovenwoningen. De westelijke begrenzing van het woonhofje wordt gevormd door de Binnendieze (Groote Stroom). De dubbele, open poortbogen hebben prachtige kruisribgewelven. Beide onderdoorgangen zijn zo geplaatst, dat ze het hofje intact laten en tegelijkertijd een afsluiting vormen. In 1931 werd het hofje geopend, de eerste bewoners waren bejaarden. In een latere periode werden de huisjes ook bestemd voor patiënten van psychiatrisch ziekenhuis Reiner van Arkel, een begeleid wonen avant la lettre. De woningen bezitten cultuurhistorische waarde, omdat zij een goed voorbeeld vormen van volkswoningbouw, gefinancierd door een RK parochie. In 1993 werd het complex gedeeltelijk gerenoveerd.

© 2011 - 2019 'n Lutske Brabants - Vandaag: maandag 24 juni 2019 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard