Te beluisteren:
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR
en natuurlijk
24 uur per dag via onze website.

012. Lepel voor het koren

Auteur: Jan Cadee - Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 012LBDe Lepelstraat met links de lijstenmalerij van Coppens. Anno 1961. Foto: Stadsarchief, nr. 0032414

Net als de Vismarkt herinnert de Lepelstraat aan het handelsverleden van Den Bosch. De Lepelstraat dankt zijn naam aan de lepel, een middeleeuwse inhoudsmaat voor koren. Meerdere straatnamen in de omgeving geven aan dat het hier in de Uilenburg onder andere een graancentrum was: de beide Korenstraatjes (waar veel korenkopers en ook de deken van het gilde van de corencoopers woonden), de Korenbrug en de Korenbrugstraat. Vanuit de Langstraat werd veel koren de stad in gebracht via de nabij gelegen St. Janspoort. Aan de Lepelstraat en de andere genoemde ‘korenstraten’ waren korenmarkten gevestigd en ook in de herbergen in de omgeving werd graan verhandeld. Ook de naam Uilenburg kan een link met de graanhandel hebben. Hoewel niemand precies weet waar de naam Uilenburg vandaan komt, geeft J.A.M. Roelands een mogelijke verklaring (‘Straat in Straat uit’). Uilenburg zou door veelvuldige verbasteringen afkomstig kunnen zijn van de naam Rulenberg. Volgens het Middelnederlands Woordenboek van Verdam betekent rulen of rullen: pellen van graan, en berch betekent graanberg. Bij bouwhistorisch onderzoek in de Molenstraat –ter hoogte van de huidige opstapplaats van de rondvaarten - zijn sporen van een watermolen gevonden. Heel goed mogelijk dat het een pelmolen voor een of meer graanpellerijen is geweest. Gezien het bovenstaande lijkt het Roelands niet geheel onwaarschijnlijk dat uit de oude betiteling van deze graanbuurt ‘Rulenburg’, via een reeks van verbasteringen van namen als Hulenborch, Rulenburg, Uulenborch, Uylenborgh, ten slotte de huidige naam ‘Uilenburg’ is ontstaan.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - donderdag 27 februari 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard