Te beluisteren:
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR
en natuurlijk
24 uur per dag via onze website.

030. Gasselstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 030LB
De Gasselstraat gezien vanuit de Hinthamerstraat, met rechts de Nederlands Hervormde Kerk. Anno 1955. Foto: Stadsarchief, nr. 0001372

Het eerste Groot Ziekengasthuis (GZG) bevond zich rond 1274 aan het Gasthuisstraetken, dat later Gastelstraat genoemd werd. De Bossche stadstaal maakte daar al gauw Gasselstraat van. De Gasselstraat, die de Kerkstraat met de Hinthamerstraat verbindt, is dus een verbastering van Gasthuisstraat. De straat heeft ook Oude Gasthuisstraat geheten. Het GZG was gelegen op percelen, die thans begrensd worden door de Hinthamerstraat, Gasselstraat, Kerkstraat en St. Annaplaats. Het Gasthuis omvatte onder meer twee ziekenzalen, een klein klooster, een kapel, enige woonhuizen, een keuken, een brouwhuis met bakhuis en een varkenshok. De kapel stond op de hoek van de Hinthamerstraat en de Gasselstraat. Het Gasthuis was via een poort aan de St. Annaplaats toegankelijk. De plaatsbepaling van het Gasthuis in akten was steevast ‘iuxta Portam Captivorum’, wat betekent naast of bij de Gevangenpoort. Want enkele stappen van de ingang tot de Annaplaats stond toentertijd de oude stadspoort, de Leuvense Poort of Gevangenpoort. De ligging van het Groot Gasthuis temidden van straten en bebouwing, liet uitbreiding niet toe. Vandaar dat aan de noordzijde van de Hinthamerstraat, over de Binnendieze (buiten de eerste stadsmuur) een nieuw complex werd gebouwd. Tussen Gasselstraat 16 en 18 bevindt zich een onbenoemd steegje, dat tegenwoordig met een ijzeren, opengewerkt hek is afgesloten. In de 17e eeuw was het steegje een toegangsweg tot een schuilkerk, die tussen de Kerkstraat, Gasselstraat en Hinthamerstraat stond. De kerk werd bediend door predikheren, later door dominicanen onder wie pater Wassenberg. In de Gasselstraat stonden ooit drie panden met de namen Hemel, Vagevuur en Hel.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - donderdag 27 februari 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard