Te beluisteren:
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR
en natuurlijk
24 uur per dag via onze website.

033. Boerenmouw

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 033LB
Het straatje In den Boerenmouw met de niet meer bestaande poort, gezien in de richting van de Sint-Jan. Anno 1930.
Foto: Stadsarchief, nr. 0001665

In den Boerenmouw is een zijstraatje van de Hinthamerstraat, ongeveer ter hoogte van de Sint-Jan. Volgens Van Heurn heeft op de hoek een huis gestaan dat een boerenmouw als uithangteken droeg, vandaar de naam van de straat. Het straatje heeft ooit ‘Achter den Boerenmouw’ geheten. Links van de Boerenmouwbrug is een brandtrap naar de Binnendieze. Het grote gebouw aan de rechterkant voorbij het bruggetje was het parochiehuis van de paters Redemptoristen. In de 17e eeuw diende het als schuilkerk. Heeft ook onderdak gegeven aan de R.K. Militaire Vereeniging Concordia (1884-1942), geleid door de paters Redemptoristen. Nu is het een woonhuis. In het straatje was ooit het Hendrik van Neijnselgasthuis gevestigd (1355), bestemd voor 13 oude vrouwen. De straat komt uit in de Jeroen Boschtuin, een officieel stiltegebied. Oorspronkelijk was het de kloostertuin van het Redemptoristenklooster. We staan aan de achterkant van de voormalige Sint-Josephkerk, nu Orangerie geheten. De Orangerie is een centrum voor congressen, bedrijfsbijeenkomsten en recreatie. De neogotische kerk is gebouwd in 1859 en maakte tot 1971 deel uit van het klooster dat er naast ligt en thans in gebruik is als appartementencomplex. De Redemptoristen waren erg geliefd, vanwege hun massale zielenzorg aan de armen en verlatenen. Officieel heten zij Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (verlosser in het Latijn: redemptor). Een van de bekendste Redemptoristen was Peerke Donders uit Tilburg (in 1982 zaligverklaard), die werkzaam was in melaatsenkolonie Batavia in Suriname. Een andere bekende Redemptorist was kardinaal Van Rossum, naar wie het Kardinaal Van Rossumplein genoemd is.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - donderdag 27 februari 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard