Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

155. Belenen bij ‘Ome Jan’ - Lombardje

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 155Het Lombardje gezien in zuidelijke richting. Datering: 1950. Foto: SA nr. 0010426

De Lombarden, Noord-Italiaanse geldwisselaars en kredietverleners, verspreiden zich vanaf de 12e eeuw over West-Europa, vooral door via jaarmarkten mee te reizen met handelaren. Als zij zich in de steden vestigden, kregen zij daar vaak een vergunning om een Tafel van Lening of een Bank van Lening te houden. In ‘s-Hertogenbosch vestigden de Lombarden zich vooral in het gebied tussen Achter het Stadhuis en de Waterstraat, in een latere fase ook in de Keizerstraat. Zij dreven hun geldhandel onder meer ook op de Pensmarkt en in de Minderbroedersstraat. Een terugkerend probleem was de hoge interest die de Lombarden vroegen voor de beleningen, soms oplopend tot wel 50%. Vanaf halverwege de 16e eeuw verlieten de Lombarden de stad weer, en dat vonden velen een zegen. Na hun vertrek richtte het stadsbestuur zelf een ‘Lombard’ op in het Lombardje en later ook in het Klein Lombardje. Van Lombard is het woord lommerd afgeleid. Bosschenaren spraken ook wel van ‘Ome Jan’. Hier kon men, als men tijdelijk kort bij kas zat, huisraad en andere roerende goederen belenen. In 1854 werd een Bank van Leening gesticht in de Schilderstraat, die er in 1948 mee stopte. De instelling had een meer sociaal doel dan de Lombarden. In het Klein Lombardje stond vroeger ook het Hamers gasthuis voor acht arme vrouwen. De plek was bij het nog bestaande Baetenpoortje, dat een verbinding was tussen beide Lombardjes.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - maandag 21 september 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard