Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

174. Het Bont Paardje

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 174LBDe poortdoorgang van Het Bont Paardje gezien vanuit de binnenhof. Anno 2008. Foto: Ed Hupkens

Gelegen in het eeuwenoude Uilenburgkwartier, is Het Bont Paardje een vrij recente straat. Zij is gerealiseerd naar aanleiding van de Architectuurprijsvraag 1985, die in het kader van de viering van het achthonderdjarig bestaan van ’s-Hertogenbosch was uitgeschreven. In 1986 verwerkelijkte architect Jan Huibregts een complex woningen en bedrijfsruimten in de stijl van de Bossche School, die gegroepeerd zijn rond een binnenplaats. Deze binnenhof wordt ontsloten door een brede poortdoorgang aan de Molenstraat en een poortgebouw op het achterterrein. Beide doorgangen maken van het binnenterrein een voortzetting van de straat, een openbaar gebied. Het is ook bedoeld als gezamenlijke buitenruimte die bij het wonen hoort. Een torentje met spiltrap in de zuidoostelijke hoek, vormt een verbinding tussen bedrijfsruimte en een woning.
De straatnaam Het Bont Paardje is terug te voeren op een pand met de huisnaam ‘Het Bont Pèrdje’, dat aan de zuidkant van de huidige woning Molenstraat 13 heeft gestaan. In de 16e eeuw was er een brouwerij in gevestigd. Rond 1750 was het een herberg met stalling, volgens Mosmans ‘een groote uitspanning’. In die tijd maakten katholieke Bosschenaren nog gebruik van schuil- of sluipkerken. Aan het nabij gelegen Hofje van Koolen was een schuilkerk. Kerkgangers konden bij onraad (inval door de schout en zijn rakkers) verdwijnen via het erf achter Het Bont Pèrdje. Het Hofje van Koolen werd ook Walpoorthofje genoemd en ook wel Sint Janshofje, vanwege de nabijheid van de Walpoort en Sint Janspoort. De herkomst van de naam Hofje van Koolen is niet bekend.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - maandag 21 september 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard