Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

145. Bossche karmel - Clarastraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 145LBDe ingang van het klooster van de zusters ongeschoeide karmelietessen aan de Clarastraat. Datering: 1947. Foto: SA nr. 0029413

De Clarastraat herinnert ons aan de Middeleeuwse Zusters Clarissen, die bijna 300 jaar op deze plek hebben geleefd (1359 – 1650). Het hoofdgebouw was gevestigd in de Hinthamerstraat op het huidige nummer 141, de kloosterkapel had haar ingang aan de Clarastraat. Ruim 200 jaar later vestigden de Zusters Ongeschoeide Karmelietessen van O.L. Vrouw van de berg Karmel zich op een gedeelte van het voormalige Clarissenklooster aan de Clarastraat. Midden 19e eeuw wilden de Karmelietessen een klooster in Nederland stichten, omdat er in die tijd geen meer was. 's-Hertogenbosch werd uitgekozen, omdat deze orde vóór 1629 hier al gevestigd was geweest. In 1624 trokken twee zusters en vijf novicen vanuit Antwerpen naar onze stad. Ze huurden een huis op de Papenhulst, daarna betrokken ze het refugiehuis van de Franciscanessen in de St. Jorisstraat, dat sinds 1609 leegstond. In 1629 vertrokken ze weer naar België. Augustus 1872 vestigde de Orde van de Karmelietessen zich in het klooster aan de Clarastraat. De Theresiaantjes, zoals de Bosschenaren hen noemden, trokken zich geheel uit de wereld terug. Ze leefden letterlijk achter slot en grendel. De cellen waren volgens Karmelgebruik gemeubileerd: drie verstelbare planken voor het bed, een strozak, een strooien kussen, een eenvoudig houten stoeltje, een boekenkast/tafel, een kruisbeeld en enkele devote platen. De dag werd voornamelijk met gebed doorgebracht. Contact met de buitenwereld was er vrijwel niet. Bijna een eeuw kende de stad weer een karmel. In 1971 verlieten de laatst overgebleven Karmelietessen de stad. Het Claraklooster werd niet gesloopt, maar verbouwd tot wooneenheden.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - maandag 21 september 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard