Iedere woensdag en zondag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kanaal 43 en
maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal 917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

261. Alles wat vies was ging naar Siberië "Siberië 2"

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 261LBLuchtopname van een gedeelte van het terrein Siberië. Anno 1939. Foto: Afdeling Erfgoed nr. 0046027

Aan het einde van de 19e eeuw wilde de gemeente een eigen reinigingsdienst oprichten: de stad groeide en daardoor kwam er steeds meer afval. De gemeente besloot in 1881 dan ook een deel van een voormalig ravelijn van de Citadel in te richten als locatie voor een nieuwe mestvaalt en een opslagplaats voor beer. Dit gebied kwam vanaf februari 1893 in de raadsnotulen voor onder de naam Siberië, al snel spraken Bosschenaren van de Sieb of de Siep. Vanaf 1882 vestigden er zich ook bedrijven. In 1895 kwam er een nieuwe insteekhaven. De Sieb was bestemd voor de opslag van allerlei soorten vuilnis. Ook de handel in brandstoffen en een darmenzouterij konden hier terecht. In 1899 bouwde de gemeente een lokaal, bestemd voor de berging van lijken van drenkelingen, vermoorde personen en verongelukten. Kort daarna werd er ook de gemeentewerf gebouwd. Kortom, alles wat vies en vuil was kwam aan het eind van de 19e eeuw op vuilnisterrein Siberië terecht.

Rond 1895 woonden er opeens mensen op Siberië. Niet iedereen was het daarmee eens, want wonen in de nabijheid van bergen afval was niet bepaald gezond. In de raadsvergadering van 14 november 1895 pleitten sommige raadsleden ervoor om bewoning niet aan te moedigen, met het voorstel er geen pomp voor drinkwater te slaan. Mensen hoorden daar niet en als ze er zo nodig wilden wonen, dan moesten ze dat – voor eigen risico - maar zelf weten. De meerderheid van de gemeenteraad vond dat standpunt echter te radicaal en er kwam water en ook gas. Rond 1930 werd het gebied ten noorden van de eigenlijke Sieb, het vuilnis- en bedrijventerrein, eveneens opgehoogd. Daar ontstond de Vogelwijk, genoemd naar straten met vogelnamen. De Vogelwijk werd al snel vereenzelvigd met de nabijgelegen opslagplaatsen van vuilnis en werd in de volksmond ook aangeduid als Siberië, een locatie ver weg van het stadscentrum. Je had de Ouwe Sieb en de Nieuwe Sieb. De Ouwe Sieb bestond uit de eerste drie straten, die aan één kant bebouwd waren. De Nieuwe Sieb werd iets later aangelegd en bestond uit drie straten die aan beide kanten bebouwd waren. De hoofdstraat was de Vogelstraat; zijstraten in de richting van het Vogelplein: Kanariestraat, Duivenstraat, Zwaluwenstraat, Eksterstraat. Verder nog: Gruttostraat en IJsvogelstraat. De Vaaltweg hoorde officieel ook tot de Vogelwijk.

© 2011 - 2020 'n Lutske Brabants - maandag 21 september 2020 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard