Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Klaas van Bètte 2015 (Cor Swanenberg)

De moeite wèrd

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

week 40 -2015

CorSkl2D’n Hennist, Ketsheuvel, kasteel Meerwijk, Fort Hartzeer, d’n Bosse sloot, Bloemendaal, d’n Engelsen dijk, de Franse wiele, de Boereschans, d’n Biessertpolder, de Moerasdraak… Allemòl heel intressante name…. En die kreege we opgedist dur Gradjes, gids van de Groene Vesting èn hij gonk ons op unne sondagse fietstocht alles vertellen over de linie rond Den Bosch in de tijd van Frederik Hendrik. Ons Bèt èn ikke han ons èige nie laoten afschrikke dur ’t wisselvallig weerbericht van deezen dag en gelukkig ware d’r nog zes meer, onder wie Adje, die geëmigreerd is nor D’n Dunge èn mi wie ik vruuger nog gevoetbald heb bé BMC. Wij ware bé mekare gekomme bé ‘d’n Boerderij’ op de Hèrve. (Ja; D’n Boerderij, ’t is nie te hebbe. Iedereen die ’n bietje dialekt kent, wit dè boerderij vrouwelek is, mar in D’n Bosch gèldt dè kennelek nie.) Wij ware op ons startpunt mar vast òn koffie èn gebak begonne, want de fiets van ons vrouw moes al òn ’t infuus liggen ok. Toen ’t gezelschap kompleet waar, hòlde Gradje ’n groote kaart vur d’n dag èn liet zien wè we allemòl teege zón komme, ès alles mee zaat. Intressant zógget zeeker worre, want hij ha ok nog gereegeld dè we vandaag op plòtse mooge komme die vur alleman afgeslote zen. (Ès ge mar kreuges het, wánne!) Nò ’n half uurke vertrokke we nor Orthe èn overal wor ’t de moeite wèrd waar, liet onze gids ons stoppe. ’t Weer hiel z’n èige goewd èn wij han schik. Nò ’n uur fietse èn keijke stonne we vur de port van Crève Coeur, wor de genietroepe de zaak afgeslote hen èn wor groote gehèime bewaord worre. Crève Coeur beteekent Hartzeer èn daor kunde vanalles aachter zuuke, natuurlek. Wij mooge op ’t terrein rondkeijke. Hier han de huursaldaote d’r èige in 1629 um laote koope…! ‘Noit geweete dè d’r van die slapjanuzze ware,’ greens ons vrouw. ‘Ja, mar die manne han al zó lang gin betaoling mer gehad,’ vergoelekte onze gids. ‘Dan kunde toch nie zoomar gaauw umdrèije van vriend nor vijand,’ mènde de ons ok nog. ‘Kennelek wèl’, zin d’r iemes ùit ons groep. Op de trugweg dur d’n Henriëttepolder, richting Engele, begos de zon nog ’s extra te scheijne. D’r wier ok nog in ’t groot saldòtje gespuld bé Engele. Pèird èn kanonne èn heure en zien verging. D’n ònslag op ons trommelvlieze waar zó groot dè we’t gaauw gezien han. We viete ’n vloeibare versnapering bé de tènte èn zaten efkes te geniete in de zon. Adje vertelde in de gauwighèid ’n schón verhaaltje over de Balkumse hèrmenie: Kriest de Kùster blies de keizerbas. Ze dinne destijds rippeteere bé Thee van Hèrpe. Heinie Pauwels waar d’n dirigènt èn die ston vur de troepe èn ’t biljèrt. Toen ze ’n stuk han ingezet, tikte Pauwels af. ‘Kriest ik heur jou nie,’ zin Heinie. ‘Spulde gé ’s efkes alleen.’ ‘Moete gé men nou nò firteg jaor nog vraogen um alleen te speule,’ próttesteerde Kriest. Mar hij din ’t èn Pauwels ha gelijk: d’r kwaamp gin toon ùit ’t hil instrumènt, hoe hard Kriest ok blies. ‘Die moet nor Van Wijk in Vleijme vur ripparasie,’ waar de konkluzie. ’n Week lòtter kwaamp de zaak al trug. Ze han d’r ’n stuk ùitgezaagd èn ’n neij stuk ingezet. In ’t ùitgezaagd stuk zaat ’n krokèt muurvaast ingedreugd. Een of andere grapjas hatter die natuurlek ingegoid toen de hèrmenie langstrok. Sens diejen ted hi TOG vort ’n netje over d’n toeter..!’
We dinne richting Vleijme langs ’t Engelermeer, boge trug nor ’t woonwagekamp èn reeje dur de Gemènt nor de stad um bé ’t Chalet de rondrit af te sluite. We waren onze gids dankbaar, want we han veul geleerd èn volop genote. We zón nog gaauw iets gòn vatte òn de Parade.
We drùlden wè lòtter voldaon trug nor Ballekum; ’t waar ècht de moeite wèrd geweest! Ons fietse stonnen amper op stal of ’t begos te reegene!
Toen we saoves vur de buis zate èn nor ’t nieuws bliekte, zin ik: ‘Nou begint dè gezèik over Zwarte Piet toch al wir..!’ ‘Al die Zwarte Piet-próttestante moete ze in de zak daowe èn aachtermekare nor Spanje doen,’ greens ons Bèt. We kreege trieste bilde van de vluchtelinge te zien. ‘Hedde gé vur dè probleem ok ’n goei oplossing?’ informeerde ik. ‘Jazeeker. Ge ziet dè’t vurral maansvolk is wè ammel dist opkùmt, hé. Ze moete al die gaste in ’n vreedesleeger onderbrenge, goewd traine èn trugstuure um d’r èige laand te verovere,’ zin de ons zonder blikken of bloze. Ik wies nie wè’k hurde. ‘Ik zót wèl weete, ja, mar men vreugt noit gin man.’

geschreven door: Klaas van Bètte

© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - zondag 13 juni 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard