Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Klaas van Bètte 2016 (Cor Swanenberg)

Bosch!

2016 - nummer 3

CorSklTjonge, wè wordt ’r veul wèrk gemakt van ’t Jeroen Bosch jaor, wánne! D’n optocht in Oeteldonk moes dees jaor ècht Bosch worre, mar ie wier afgeblaoze dur ’t weer. D’n Dungese kunstschilder Henk Groenendaal is eindelek in D’n Bosch ondergebrocht um z’n prachtige planne vur de schildering van ’t wirreldberoemd drieluik De Tuin der Lusten ten ùitvoer te brenge. Henk werkt deur òn z’nen droom in ’t Zwanebroedershuis wor ge hum òn ’t wèrk kunt zien. Wèl uurst afspreeke natuurlek. Gewèldig dè dieje mins z’n zeuvejaore-plan kan gòn verweezeleke. Dè kan alleen mar heel schón worre. Bèrt van den Akker ekspozeert in ’t Kruithuis… Ja èn dan de groote ekspozisie in ’t Noordbrabants Museum! Die wordt dur de kunning geopend! Ons Bèt hi uiteraard mee òn de bèl getrokke, want zé mènt dè ze daor bé moet zen. Wij hebben al kartjes gerizzerveerd èn de ons mag ok nog bé de opnames vur ’t kunstprogramma Opium zen, mar bé de kunning is ze toch wir nie gevraogd. ‘Ik denk dè Maxima daor aachter zit,’ greens ze pas, ‘die is bang dè d’r te veul òndacht nor men gi.’ De ons verkondigt heur ùitverkiezing vur de Opium opnames wèl in geure èn kleure… D’r kwaam ok nog innins de ontdekking van ’n neij schildereijke van Jeroene bé, ok nog..! Tien èn Ant wiere hier pas dur de ons overbluft mi al dees nijts. Tien zin dè d’r ok wèl veul prullaria op de mèrt zón komme die ammòl ‘unne spin-off’ ware van ’t Jeroen Bosch-gebeure… Ja, Tinus gebrùikt soms woorde dè ge oew teen bé mekare nept. Hij hagget over ‘side-kicks’ èzzof ie ’t woord èiges ùitgevonde ha. Ik zaag de ons gemeen laache èn docht dè d’r iets komme moes, mar Tien din onverdrote deur: ‘D’r zen strakke koeke, posters, mutskes, vlègskes, dienblaoier, beekers, servieze mi ammòl Bosch-motieve…’ ‘Ja,’ giebelde de ons, ‘d’r komme zèlfs al dinger in de módde die truggaon op de groote Jeroen.’ ‘Och,’ riep Tien, ‘d’r zen al kleedinglijne die middeleuws òn doen.’ ‘Linzjerie ok?’ vroeg ons Bèt. ‘Ja ’t kùmt ’r gelijk,’ wies Tien zeeker. Daor ha de ons op gewaacht. ‘Ik zieget vur me: onderbokse mi ’t opschrift ‘Tuin der Luste’!’ Toen wij gelijk barstte van de laach, moes Tien ’t efkes op ’m in laote werke. Hij viel stil, mar staak al gaauwèchtig wir van wal mi ’n hil aander verhaal.
De dochter van Tiene, hullie Bianca, ha in d’re vreijersted oit teege vaoiers gezeed: ‘Pap, d’r is iets wè m’ne vreijer teege men zi èn dè ik nie begreijp. Hij zi dè’k ’n mooi chassis heb, schón airbags en unne fantastiesen bumper... Tien ha geantwoord: ‘Zegde gij mar teege dieje lapus dè-t-ie nie ’t hart moet hebbe um de mooterkap ope te doen èn ’t olliepeil te kontroleere, want dan schup ik ’m zó hard onder z’n kloote dè z’n schokdèmpers los komme èn dè-t-ie ’r unne flinken blaowen ùitlaot òn zal overhaauwe!’ We han schik um Tiene strante praot.
Ik von dè’k òn de burt waar èn vertelde: ‘Bé ons bushalte stapt zónne Skinhead in. Ge wit wèl, zónne kaolgeschorre gast die nogal ’s d’n Hitlerkant op wil gaon. Daor zit ’n grutje in de vol bus. Mee dè ze de jonge zie, kùmt ze overèind um heur zitplòts òn te bieje. De jonge in ’t zwart leer kekt op èn vreugt: ‘Mar vrouwke, worrum doede dè nou toch?’
‘Och,’ zi grutje, ‘ik zaag oe binnekomme èn verschoot. Ik kreeg milleije èn docht: zó jong èn dan al òn de chemo èn ok nog zón kaoi voewte dè-t-ie nor d’n orthopeed is gemoete...’
Tien begos wir over de póllitiek èn dè’s bé vurbaat stom in ons gezelschap, want daorover zen we’t alt onnins. ’t Is groote schaand, mar Vorstenbosch heeget mi de PVV getroffe. Ze hen schik nou die parteij wir bove in de peilinge sti. ‘Nee, Wilders is nie zó slècht, hoor…,’ zi Tien. ‘Nee,’ greijns ik, ‘ès ie vriende ha, zón die dè aachtermekare bevestige.’ Toen riep ons beeter helft innins: ‘Ik verjeur nie mer, want we hen dees jaor al zó veul òn de kop èn ’t zal gelijk toch wèl durgaon.’ ‘Dè kunde nie make,’ din ik ’r teegen in, ‘nog wèl ’n kroonjaor!’ ‘Niks,’ greens ze, ‘ik wil dè gesoelie nou nie òn m’ne kop hebbe.’ ‘Dan moete bé ’n aander ok nie mer op verjaordag gaon,’ bromde-n-ik trug zonder indruk te make. Ant begos onverwaachs nog over d’r karnavalskleer. Ze ha nie geweete hoe ze ha moete gaon… ‘Ons Bèt hi hier ’ne zulder vol kleer à la Bosch,’ riep ik, ‘ge hat hèndig iets meuge leene...!’ ‘Ja, mar ik wógget zó gèk nou ok wir nie make,’ hurde-n-ik Ante zegge. De ons keek heel lillek.

geschreven door: Klaas van Bètte


© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - maandag 29 november 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard