Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Klaas van Bètte 2016 (Cor Swanenberg)

Muzeaal

2016 - nummer 15

CorSklIk moet hier efkes iets verveelends mèlde: sens ons Bèt op menne stoewl is gòn zitte bé De Brug, kaapt ze gerdjuu ok nog dik intressante onderwèrpe vur men stukskes weg. Wij hen ’t dùrrum oit over ’tzèlfde, ons vrouw èn ik. Mar de leezer zal ’t verschil wèl mèrke, hoop ik. Men stukskes zen ummers langerder, ok al is m’n letterke somteds wèl klèin òn ’t worre, mar onze ‘kollem’ is natuurlek gewoon beeter.
Donderdag vur ’t weekend van de monumènte moes ik optreeje in ’t Jeroen Bosch Art Center vur ’n vierhonderd man. De Sik èn ik dus rùim op ted nor de Hintummerstraot. Daor kosse we um half drie eigelek al nie mer in, want ùit veilighèidsoverweeginge in verband mi Pieter van Vollenhove waar alles afgeslote! Mar de Sik lót z’n èige nie zoomar afschippere. ‘Wij moete hier nou krèk vur dieje mins optreeje,’ zin ie, èn ie reej strant de straot in. We moege deur tot de Sint Jacobskerk èn daor moeg ie ok nog parkeere! Nou ha al dè volk al anderhalf uur op de Parade stòn luistere, toen ze nor men muzikale leezing over Icone èn symboole kwame. De bar gonk ok nog ope! De organizasie ha ’n totaal verkeerde planning. ’t Geluid in de aauw kerk waar nie te hebbe. Men verhaal wier unne flop èn daor wier ik behoorlek sjegrènnig over. Pieter van Vollenhove kwaamp halverweege binne mi ’n dil hotemetote… Daor moes ik midde in m’n betoog vur waachte. Ik makte m’n liedje toch mar af. Meester Pieter waar vort muug. Nò efkes ston ie op èn vertrok. Hij kwaamp ons nog wèl ’n haand geeve. ‘Jullie deugen niet,’ zin ie mi ’ne laach. ‘Nee gij!’ docht ik. Affijn, ’t muzeumweekend waar ope.
Èn toen kwaamp Monumèntendag èn ès ge iets vur niks kunt gòn bekeijke, dan wordt de ons lillek. Èn ès ’t gratis is, doe ik èiges ok nog lichelek mee. We dinne nor Skeijndel, want we wón de tentoonstelling ‘Het leven is mooi’ van de schilder Kees Bastiaans zien. Nou daor hen wij wèl zó van genote! We wiere d’r bèij bleij af. We kochten ’t buukske dè Jan Geerts spissjaal hiervur geschreeven hi mi veul prachtige illustrasies èn we keeke nor d’n dvd mi Leon van Liebergen, zoon Jan Bastiaans èn de Millsen bùrgemister. Tjonge, wè han ze ’t wir schón vur mekare in Skeijndel in ’t Jan Heestershuis! Dè is trouws zón knus muzeumke dè’t alted unnen èige sfeer hi. Ge ziet ’r ok wèrk van Heesters die hier wónde èn van Dorruske van Oirschot die vruuger op de Venushoek in Skeijndel zaat. Bastiaans in Skèijndel is unnen ònraoier, mar ge moet opschiete, want Bastiaans kan allennig nog in dees mònd!
Èn nou ik ’t toch over de sfeer in muzeums heb; op Monumèntenzondag moeg ik opdrave in Museum Vekemans, ’t vurmalig Wasch- & Strijkmuseum in Boksel. ’t Waar unne zaligen dag èn de Sik èn ik wiere verwaacht in d’n hof aachter ’t muzeum in de Stasjonstraot. Dees is ok wir zón muzeum dè te overzien is èn wor ge nie ùitgekeeke komt. Ge ziet ’r ons èige historie. D’r zaat ’n selèkt gezèlschap te waachten op ons, umdè Ans van den Bosch, de kleejingexpert èn mutsemaakster afscheid naam van… Brabant. Ze gi op d’ren aauwen dag mi heuren Huub nor Middelburg, wor hullie dochter wónt. Ans moes men gaauw efkes heur èige monument laote zien: de pronkkamer mi alle poffers, sieraoi en kleer. Wèrkelek indrukwekkend. Ja grif, daor kùmt Brabant Goedgemutst vur d’n dag! Gastheer èn opperhoofd Bèrnard kwaamp prima vur d’n dag èn de sirremoniemister Jan van Beers ok. Alleman waar in de stemming. ’t Waar ’n gezelschap van alle range èn stande die een ding gemeen han: ’n wèrm hart vur dees bizunder muzeum. De Sik èn ik han ’n por spissjaal liedjes vurberèijd woronder ’t Meierijse durske dè we hier à capella zonge èn nog wèl tweestemmig! D’r ware minse mi Rotterdamsen aachtergrond die ons komplimènte kwame make. Dè hen we nog mar zèlde gezien. ’t Waar d’r hil goewd van eete èn drinke. D’r kwame vriende mi schón veurdrachte op de proppe èn hoewèl wij eigelek mar ’n por uurkes gepland han, wier ons verbleijf ins zó lang, umdè’t allemòl zó gezellig èn goewd waar. We hen zèlfs nog verzoeknummers gedaon vur ’t Bosch volk dè d’r zaat èn we zen hòst tot zeuvene bleijve plèkke!

geschreven door: Klaas van Bètte


© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - maandag 29 november 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard