Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Radio/ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag en vrijdag van 18:00 - 20:00 uur bij Streektaalradio.nl
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Ruudjes - Z

RuudZangdrang
Krijgt u trek in kweelplezier,
zomaar zin om te gaan zingen,
door muziek-getierelier,
u met zangers te omringen?
Ook bereid tot ’n akkoord,
met wat dames en wat heren,
en uw wensdroom wordt verhoord,
wil ik u nog adviseren:
Smeert uw stemband en uw strot,
dat die het ook aardig vinden,
maar vooral waarschuw tot slot,
uw familie en uw vrinden!

Zeg het met zang
Er is weer vraag naar ouwemensenliedjes,
hele horden zingen ze weer mee,
die algemeen bekende potpourrietjes
thuis en op de straat en in’t café. ´
Dat doet de heimwee naar vervlogen jaren,
toen er nog geen facebook-pressie was
dat wij met samenzang gelukkig waren,
en ‘n toonwaarderend mensenras.
Geef mij gerust maar de vergeet-mij-nietjes,
die van toentertijd kleinkunstenaars,
de leuke levens- liefdes- luisterliedjes
en geen trommelvliezentreiteraars!

Zeggen en doen
Velen zijn er die het zeggen
en maar enkelen die het doen,
of die eerst ‘ns overleggen
en daar wringt hem vaak de schoen,
want ben je steeds té spitsvondig,
wacht te lang met ’n besluit,
baal je strakjes weer hartgrondig,
want men haalt je onderuit.

Zelfbehoud
Je bent wat je leert en je bent wat je weet,
je bent wat je na zult gaan streven.
Je bent wat je drinkt en je bent wat je eet,
product van je wijze van leven.
Het hangt heel vaak af van de portie geluk,
die Vrouwe Fortuin jou zal gunnen,
maar ben je ’n vrouw of ‘n man uit één stuk,
dan zul je veel zelf kunnen runnen.

Zoals die allereerste keer
Zoals die allereerste keer,
Kan ‘t nooit meer worden, nimmer meer
Dat nieuw en wonderlijk gevoel:
hoe zeg ik toch wat ik bedoel?
Dat haast onblusbaar liefdesvuur,
was blijkbaar toch van korte duur
En dat verlangen, vurig blij,
ging ook verbazend snel voorbij
Het felle van die eerste keer,
dat is geweest en komt nooit meer.

Zomaar zomer
Wanneer de zon gaat schijnen,
als ’n warme levensbron,
verdwijnen al je kwalen,
want ze smelten als sneeuw voor de zon.
Laat je gedachten swingen,
op ‘n mooie melodie,
denk alleen aan fraaie dingen,
met je eigen fantasie.

Zomertijd
Heel de winter vind je 't gek, eet ik boerenkool met spek,
snert en zuurkool keer op keer,
maar 't verandert radicaal, bij de eerste zonnestraal ,
want daar is het voorjaar weer.

Heel de wintertijd zowat; zit ik op m'n luie gat
en ik kom de deur niet uit,
maar als dan het voorjaar komt, zing 'k m'n lenteliedje prompt
van de hoogste daken luid.

Van oktober tot in maart, schuif ik dam en leg ik kaart,
of ik slaap de hele dag,
maar bij't eerste zonnelicht, word ik met 'n blij gezicht,
mens weer als bij toverslag.

Zon
Mijn dag begon,
geheel naar wens,
met volop zon,
goed voor ’n mens.
Je krijgt weer kleur,
’t wit verdwijnt,
de volle fleur,
zelfs die verschijnt.
‘tIs vrij gelag,
voor hart en zin,
zo’n fraaie dag,
ik lijst ‘m in.
Die buitenkans,
laat ik niet gaan,
ik drink en dans,
straks komt de maan.
Mijn dag is om,
hij was oké,
mijn bed roept: kom,
Ik zeg geen nee.

Zondagsrust
Wat is er in Godsnaam op tegen:
één zondagje zonder kabaal .
Zit je om beroering verlegen,
bezoek dan ’n peuterspeelzaal.
Feest 6 dagen op volle toeren,
schop herrie dan naar hartenlust.
Laat zaterdag na ’t rumoeren,
de stilte op zondag met rust!

Zondagsrust
Vóór WAO en de VUT en WW,
vóór SMS essen en E-mail en chatten,
vóór I Pad, GSM en DVD,
toen je je zinnen analoog nog verzette,
ging je op zondag heel trouw naar de kerk,
thuis, met z’n allen aan tafel ontbijten,
Na zo’n week, braaf op de fiets, naar je werk,
had je geen zin meer in frivoliteiten.

Zonde
’n Ieder heeft nog iets van d’ ouwe Adam,
de aard van’t beestje raken we niet kwijt.
Wat zelfs de allerduurste school niet wegnam,
toont, zelfs na jaren, nog geen vleugje slijt.
Al lijkt het heel wat meer, door taal en rede,
iets wat ’n chimpansee totaal niet heeft,
toch is de erfenis, uit het verleden,
‘n mankement wat eeuwig aan ons kleeft.
Het is ons op het naakte lijf geschreven,
zowel in villa- als in sloppenwijk.
‘n Mens z’n lusten, z’n manier van leven,
dat is per slotte toch z’n hemelrijk.

Zondebok
De zondebok is er al eeuwen,
is feitelijk nooit weggeweest.
’n Kristen ging ooit voor de leeuwen
en de Romeinen vierden feest .
Ook Barbertje moest destijds hangen,
werd daardoor een modelfiguur
en heksen die werden gevangen,
belandden acuut in ’t vuur.
Zigeuners en straatmuzikanten,
ze werden door massa’s gehaat.
Het vreeslijk verhaal van de Joden,
staat nog in’t geheugen gegrift.
Waar rassenhaat heerst, vallen doden,
komt discriminatie op drift.
‘tZij banken, of louche bedrijven,
voor elke hond vind je ‘n stok
en dat zal altijd zo wel blijven,
elk tijdstip had z’n zondebok.

Zonder EPO
Nog tjilpt geen mus, nog kraait geen haan,
wel schijnt daar nog ’n schijfje maan
en daar is reeds de krantenjongen.
Hij trapt, z’n fiets flink volgepakt
en ogenschijnlijk onverzwakt,
de laatste adem uit z’n longen.
Lang voor de zon, is hij in touw,
soms klappertandend van de kou,
bezorgt ie huis aan huis de bladen.
’n grote pluim, voor deze vent,
dit dopingloos natuurtalent,
zo stoer en sterk en vastberaden.

Zonder geluk vaart niemand wel
De staat van A.O.W.er, daar moet je veel voor doen,
want velen halen nauwelijks, hun ouderdomspensioen,
al ben je nog zo blakend en goed- en sterkgebouwd,
totaal niet stuk te krijgen, ’n bink van eikenhout,
zonder ’n portie mazzel lukt het je zeker nooit,
dat jij, ook niet met wijsheid, het tot je honderd rooit.

Zorg
In Den Haag vind je’r niet veel,
die hun tijd aan zorg besteden,
geen bekommerde Kamerleden,
niet één Florence Nightingale.

Op de thuishulp wordt gesnoeid,
de bejaarde wordt beknibbeld,
er wordt net zolang gekibbeld,
tot de zorg is uitgeroeid.

Zelfs in’t wild, in de natuur,
zal ’n aap z’n stam behoeden,
is zo’n plicht te veel van ’t goede,
van ’n landelijk bestuur?

Zoveel te beter
Het wordt wondermooi, ’n lieve lust om naar te kijken,
nou de gaten, d’een na d’ander, worden opgevuld.
Zo kan Best zich nu met heel wat plaatsen vergelijken
en krijgt loon naar werken, na zo’n lange poos geduld.
Best krijgt mogelijk ’n imponerender allure,
is geen durpke meer, met zo ’n stemmig stadsgezicht.
Al die gaten stoppen was beslist geen sinecure
en dat zevencijfers-gat wordt ook nog wel gedicht.

Zuinigheid
Alles wat ik wil, dat kan ik kopen,
omdat ik nooit kocht al wat ik wou.
Ik wou nooit te hard van stapel lopen,
voor je’r erg in hebt, heb je berouw.
Eva heeft met ‘r ene vijgenblaadje,
heel haar huishoudinkje uitgekiend
en mijn opoe zei altijd: ik raad je,
wat je niet uitgeeft is ook verdiend!

Zwart en wit
’n Blank jonge heertje en ’n vrouwtje in kleur,
die waren zo goed als getrouwd met elkander,
ze woonden al samen en deelden ‘n deur
en keken maar zelden of nooit naar ’n ander.

De buurt stond erbij, keek erg kritisch en zei:
bij ons laten wij dat niet zomaar geschieden.
Daar doen we wat aan, nee dat kan niet bestaan,
dat zullen wij ze eens heel gauw gaan verbieden.

Want discriminatie doen wij niet aan mee,
zolang iedereen op z’n eigen blijft wonen,
ook als het dik aan is daar tussen die twee,
wij dulden bij ons hier geen vreemde patronen.

Want wit hoort bij wit, zei men, zwart kleurt bij zwart,
het wordt in no time anders ’n allegaartje,
bij voorkeur zien wij, zei men, alles apart,
zo niet, krijgt die zaak later toch nog een staartje.

Zo was het voorheen en heel vaak nog vandaag,
die mentaliteit is het zelfde gebleven,
al spreekt men het tegen bij hoog en bij laag,
men weifelt om anderen de ruimte te geven.

Zwart-wit
Over flats en wolkenkrabbers,
rijdt de bisschop op z’n paard,
vergezeld door trouwe gabbers,
krabt ie wel eens in z´n baard,
zucht: ik ben te oud voor heisa,
werd ik nou maar kleurenblind,
was het niet zo’n melodrama,
ging het mij weer voor de wind.
´kMoet al passen en al meten,
op zo’n zonpanelendak,
en vooral, niet te vergeten,
‘t zwartepiet-gehakketak,
die strooit dapper, onverdroten,
ondanks al dat wild geraas,
de bekende pepernoten,
van dezelfde Sinterklaas!

Zwevende kiezer
Wie heeft met Best het beste voor,
waar kunnen we op bouwen?
Aan wie geven wij het stokje door,
wie kunnen we vertrouwen?
Hoe maken we de beste keus,
uit al die stemadviezen?
De ene na de andere leus,
krijg je nu voor de kiezen.
Het gros van het publiek,
ziet niets in luchtkastelen,
maar bij belangenpolitiek,
is’t kiezen toch of delen.
Zo’n stemming is een stoeipartij,
van kronkelende kansen
en daarom zijn er heel wat bij,
die met de duivel dansen.

© 2011 - 2024 'n Lutske Brabants - woensdag 29 mei 2024 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard