Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Radio/ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag en vrijdag van 18:00 - 20:00 uur bij Streektaalradio.nl
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bèt van Klaasse 2019

’t Is toch wa…

2019 - week 30

Cornelia transparent 300

Han we krèk mi Tiene afgesproke da-t-ie hier op donderdag mee zó komme hèlpe mi ’t knippe van de taxusheg, kreijge we ’n weerbericht da op diejen dag reegen vurspèlt. Daor klaagde d’n onze ’n bietje over. Hij zie vort steeds meer op teege da knipkarwèij alle jorre. Vurgende week hi-t-ie hillemòl allennig de zeijkant nog gedaon, mar da waar zó inspannend da-t-ie de naacht daorop bekant nie hi kunne slaope. En nou ha-t-ie taxisnoei al gemaild da ze op donderdag ’t knipsel op kosse kommen haole vur de strijd teege kanker. Toen ik da teegen ons buurvrouw vertelde, zin ze: ‘dan vraogt onzen André, die duu da gèire en die hi vandaag niks op z’n programma staon.’ ’t Waar denzig en mooi rustig weer vur de snoeiklus. Onze Klaas wó weete of André ècht tijd ha en toen ’t antwoord ja waar, stonne ze al gaauwèchtig òn de heg en da gonk ’r mee op, want André wit van ònvatte. Nò ’n uur ware ze al op de helft. D’n onze ha vantevurre gevraogd wa André verdiene moes. Die hagget afgemakt op ieder unne sjekladenbol en daorvur gonk ik smèires al mee op stap. Um kwart over tiene zate wij hier mi vierren òn Bosse bolle van Jan de Groot. Onze Klaas zin teege d’n André da-t-ie d’n boog mar vur Tiene moes laote staon, mar daor wó-t-ie niks af weete. ‘Nee, da kunne wij ok; die nimme we mee,’ zin d’n buurman en zoo gebeurde-n-’t da um twèilef uurre hil ’t karwèij bekant geklaard waar. Alles ston in drie overvol zakke vur d’n Taxustaxi klaor en d’n onze kos d’n does in. Mar uurst moes ie toch efkes ’n appke stuure nor Tiene mi ’n foto, vond ie. Nou daor kwaamp me toch ’n antwoord trug. Da’t nerres op liek, da’t contractbreuk waar en da ’t hil anders waar afgesproke! Och jikkes, docht ik, da minse toch zó klèinzirrig kunne reageere… D’n onze schudde z’ne kop en bromde zachjes teege men: ‘ik denk nie da hij da ’t kommend jaor nog kan, mar ik heb Tiene òn de tillefoon toch mar beloofd da’k ’m ’t volgend jaor wel wir vur d’n boog zal vraoge…’
Ons buurlùi han ons in elk geval gewèldig geholpe en wij hen ’t gruuwelijk getroffe mi hullie.
Òn de èikebeum ziede al weeke zakèchtige webbe vol smerrig jeukgrèij. Ik kreijg toch liever erres anders kriebels af… Bevubbeld van die plaote langs de weg mi zónne lapes die daor mi bloot bovelijf op sti en die mi ’n scheermeske in z’n haand in z’n èige boks sti te blieke. Volges onze Klaas zó d’n dieje nor d’n baggesneijer mótte, want dieje gaperd wil z’n èige kastreere. Ik laot d’n onze zó wijs, mar ze weete in de reklamewirreld toch ok nie mer van gèkkighèid wa ze klaor make. Nee, dan zie’k die posters van de jarigen Bami hier in Ballekum hil wa liever!
En over beum gesproke…, toen we van de week op de fiets nor huis dinne, viel d’r saoves zón mooi zaacht zonlicht over de weg. ’t Rook lèkker nor zwaor lendelocht. Innins zin m’ne mins: ‘Herre gé gezien da hier overal zóveul stuifmeel onder die lendebeum li!?’ Hij ha gelijk: d’r lage geel streepe langs onze pad. ‘Da moet brùikbaar zen; stuifmeel hi hóg voedingswèirde en hier li da prachtig speul overal zoomar te verpietere. Ge zógget mi kreuges vol op kunne schùppe en òn de vèrkes kunne voeiere...’ ‘Vraogt daor mar oktrooi op òn,’ snofte-n-ik, ‘gé wit zeeker nie da ik alt mi hoikorts te kampen heb.

geschreven door: Bèt van Klaasse

 


© 2011 - 2024 'n Lutske Brabants - donderdag 29 februari 2024 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard