Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Radio/ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag en vrijdag van 18:00 - 20:00 uur bij Streektaalradio.nl
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bèt van Klaasse 2020

Lief en leed

Cornelia transparent 3002020 - week 34

Wij keijke gèire nor ‘Verbùrge verleeje’, da stamboomonderzoek van de BN’ers. Da d’r nog zóveul te aachterhaolen is over oew veuraauwers is toch schón! Ik weet èiges eigelijk niks van de geschiedenis van de familie van onze pap, mar ik zuuk ’t ok nie um da ùit te zuuke. Van ons moeders kant weete we da de stamboom Franse wortels hi.

We han pas nog bezunder volk over de vloer. De vrouw van onzen aauwen Balkumsen bùrgemister kwaamp hier twee zwòntjes brenge, want ze wies da ik die spaorde sens ik onze Klaas gestrikt heb. Ze is neegentig en nog goewd bij de tijd, mar ze hurt wel heel slècht. Ik moes dus hard kwèike, mar da kan ik wel. Els wónt in Vallekeswird. Ze waar bleij da ze nog ’s over vruuger kos buurte want al heur vriende zen vort ùit d’n tijd. Ik wies nog zat dinger op te haole die schón vur heur ware. Heure mins hi ons in ’66 èiges getraowd en ik kos z’nen hille preek van zes kèntjes nog laote zien. Ik ben in ’46 op ’t gemintehuis geborre. Da kwaam umda in ’44 alles in Mirroi kapot geschote waar. D’n bùrgemister zin da wij zólang mar moesse komme wonen op ’t gemintehuis. Da zó nie lang duure, want men aauwlùi zón zoo meuge bouwe. ’t Duurde meer as drie jaor! Zoo is’t gekomme da ik in ’t ròdhuis ter wirreld kwaamp. Ik heb toen d’n eretitel ‘gemintekeijnd’ gekreege.
Els vertelde da ze oit same mi Inies, de vrouw van de sik, op één fiets nor de Wambèrg geslibberd waren um daor te schòtse! Ze ware bèij sportief, mar ’t mót ’n schón gezicht geweest zen, die steevige vròllie tusse de wiele. Ochèrm fietske!

Onze Klaas hi van de week toch nog unne ‘wapperaar’ gekocht, zón drèijding da koelte mót blaoze. De hèt blief hier in huis vort zó hange da ge overal zwitte.

We dinne op de fiets nor Gèssel want ik mót ’n neij rijbewijs vur 2021 al ònvraoge. Dan hekket misschien op tijd…

Ik waar te zòtterig op de radio bij Hilde de Bresser van Umroep Brabant. We hen ’t over d’n Allemantel van Maria’s gehad. Een van de schónste projekte die ik oit bedocht en ùitgevoerd heb. Da hi nie allennig gelèijd tot ’n bezunder gewaad, mar daorover is ok ’n prachtboek ùitgekomme. Ik moes Hildes mee mèlde da de Zoete Moeder in de Sint Jan heuren blaowe mantel draagt in de week van lief en leed, van 8 tot en met 15 septèmber, van Maria Geborte tot d’n dag van Moeder der Smarte.

D’r viel hier unnen brief van de geminte binne. Op 31 augustus gòn ze beginnen òn de Mirroise wòttertuin mi theepaviljoen! Da zal Mirroi op de kaart gòn zette, da zeg ik oe! ’n Prachtplan da strakke kan konkureere mi d’n hof van Monet mi z’n wòtterlelies. Wij zien da hillemòl zitte. De jonges van Van Gaol zette mi Brabants Landschap d’n Aachterweg vort alle jorre in de blomme. Da kan gin man beeter! Onzen buurman Jeroen gi over de kassa òn de Mirroiseweg. André en Gerrie haauwe as bewakers de zaak in de gater, gesteund dur hulliejen hond Jet natuurlijk. As alles nor wens verlupt, kùmt ’r ’n luchtbrug nor de Kneijndebuskes vur oversteekende bezuukers, ikhorres en aander losloopend wild..!

Te zondag komme Tien en Ant eindelijk wir op d’n bottram. Dan zulle we wir alterand nijts heure, hope we. Wij spolle de daag goedzat deur en hope van corona bespaord te bleijve.

geschreven door: Bèt van Klaasse

 


© 2011 - 2024 'n Lutske Brabants - donderdag 29 februari 2024 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard