Iedere zondag en woensdag
11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag via onze website.

Bèt van Klaasse 2015

Prakkezòssie

2015 - nummer 48

BètKlWe waren onderweeges nor Vèghel en ik moes iets hebbe teege de kriebelhoest, want ik hagget wir onverwaachs op m’nen borsok gekreege. Ik zin teegen onze Klaas: ‘Stopt hier in Hezik mar, dan gò’k gaauw efkes iets teege d’n hoest haole.’ Binne stonne d’r mar ’n por minsen op d’r burt te waachte en ik docht da zal hier zoo gereegeld zen. Daor ha’k ’t lillek mis. ’t Duurde en duurde en de dame aachter de balie din nor aachtere, kwaam trug en din wir nor aachtere. Daor kwaamp onze Klaas de zaak binne. Die waar ’t waachte in de wage bùi. Ik ston mi hum wijer te waachte en ’t duurde toch zó lang. Ik hurde m’ne mins neeve men zuchte en zin: ‘Ja, ’t duurt hier lang…, mar witte ok da ze hier irdaags in ’t Guinessbook of Records komme!?’ Nee, da wies d’n onze nie, zin ie en umdùrrum gaaf ik mar mee de verklaoring: ‘Hier make ze heel goei kans opgenomme te worre as d’n apotheek wor ge’t allerlangste moet waachte.’ Onze Klaas gniffelde en snoef z’n neus.
Wèllie heure nog bé de jong zeuventigers en alle jorre worre we opgeroepe um de griepprik te gòn haole. Da hen we inne keer gedaon en da doen we dus noit mer. We zen daor zó kèijziek af geworre; we hen gerdjuu bèij ’n longontsteeking opgeloope! Nee, vur die spuit vange ze ons nie mer, kunne we zó hard tot de doelgroep heuren as ’t wil. Nee, dan bleijve we toch veul liever gewoon gratis durhoeste…
Onze Klaas is de lesten ted wel ’n bietje òn de kwakkel. Hij klaagt over z’ne kaoie knie, over slècht slaope en over muug zen en daor maak ik m’n èige ’n bietje zùrg over, want klage duu d’n onze nog nie zó gaauw. Hij is lang nie zó klèinzirrig as Tien. Dùrrum zaat ik onderlest zoo wa aachter m’ne puuzel te sombere. Zi onze Klaas innins: ‘Prakkezeere is ùitgevonde dur èrm minse.’ Ik verschoot ’r af, mar hij ha natuurlijk groot gelijk: Èrremoei makt vindingrijk. Da kunde zien òn al die ùitvindinge vur hèrgebrùik die minse in de èrm laande doen, umda ze niks te makken hebbe. ‘Wor zate gé nou òn te denke,’ waar z’n vraog. ‘Och,’ zin ik, ‘ik zaat zoomar slès wa in de prakkezòssie hoe da mi aow zó moete as ik ’r nie mer ben…’ ‘Daor hoefde gé oew èige nie druk over te make,’ riep ie mee trug, ‘ik kan m’n èige hèndig redde en d’r zulle d’r ok zat zen die men gèire komme hèlpe!’ ‘Gé wel,’ greens ik beleedigd, ‘gé kunt nog gin wòtter koken as ’t ’r op ònkùmt.’ ‘’t Zó d’r potdomme arig ùitzien as ik da nie kos… Wa denkte da’k al die daag heb moete doen, as gé wir op rèts waart!?’ Ik mènde d’r nèt op te vliege, toen d’r geklopt wier en Tien en Ant ons gestèchel kwame verstore. Ik din de geut in en hurde da ze’t over de moorde in Parijs kreege en over d’n Isisterreur. Ik heb daor de leste week van wakker geleege. We zen dikzat in Parijs geweest, mar we hebbe d’r toch noit bé stil gestaon da daor zóiets zó kunne gebeure… ’n Nichje van Ante waar krèk in de Fransen hoofdstad, toen de terreur ùitbraak. Jonge, wa hi de familie in d’re rats gezeete… Mar gelukkig kreege ze saoves al ’n verlossend tillefóntje. ’t Durske kwaamp aachtermekare nor huis en hagget ’r goewd afgebrocht. Wa’n opluchting.
‘Hoeveul nichjes hedde gé eigelijk?’vroeg ik nijschierrig. ‘Ik heb ’r twèilef,’ schùpte Ant op, ‘aacht bé onzen oome Jan en vier van oomen Toon.’ ‘Hulliejen oome Jan hittem nie krèk mi pisse versleete,’ grinnikte Tien d’r tussendeur en toen vertelde-n-ie da dieje zèlfden oome Jan bé de inzeegening van de neij kerk waar verzocht en da-t-ie da splinternijt gebouw d’n urste keer binne waar gekomme mi de woorde: ‘Nondejuu, wa’s dees ’n schón kerk geworre!’

geschreven door: Bèt van Klaasse

© 2011 - 2021 'n Lutske Brabants - zondag 13 juni 2021 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard