Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Radio/ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag en vrijdag van 18:00 - 20:00 uur bij Streektaalradio.nl
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bèt van Klaasse 2019

Woordewèrk

2019 - week 38

Cornelia transparent 300

Hedde gellie da nou ok, da ge ’t steeds drukker kregt mi van alles en nog wa? Onze Klaas en ikke hen wir ’n vergimmese vol week aachter de rug en ’t valt ons op da we alt mi woorde in de weer zen. ’t Begos freddes al toen Willum ùit D’n Bosch mi z’ne knappe klèinzoon bé ons kwaamp buurte. Willum is rad van tiong; hij raotelt òn een stuk deur en ge komt ’r nie tusse. Mar hij hi veul schón dinger te vertelle en dan kunde da wel veele. Hij ha twee Bosse bolle meegebrocht en d’n onzen ha smiddes gezeed: ‘As Willum kùmt, moete we Bosse bolle in huis hebbe.’ Hij hatter zes gehòld, dus we han lèkker grèij zat. Willum kwaam buukskes brenge die tie ha gemakt mi hulp van onze Klaas.
Sòtteres moessen onze Klaas en de Sik in de burries vur de Philips-pensionado’s in Bèst. Daor waar ie wir heel goewd over te spreeke. Sondes moes ik um twèilef uure over d’n Allemantel komme vertelle vur honderd Kikvorse op Kasteel Maurik. Ik wier ontvange en veurgesteld dur Roderick van de Mortel, d’n bùrgemister èiges, en hij din da schón. Ik mot ok zegge da ’t ‘auditorium’ heel goewd luisterde. ’t Waar grif arighèid! Onze Klaas waar meegegaon, want ik zogget alleen noit gevonden hebbe en we moesse nò afloop mee deur nor de Vèghelse Noordkade um tot half veijf te pozeeren op de Noordkade vur ’n schildersclub. Nou, da ha hil wa in. ’t Schildersivvenemènt ston in ’t teeke van ’t Rembrandtjaor. ’t Waar gruuwelijk druk. Veul oud-leerlinge van onze Klaas kwaam vurbeij en d’r ston alterand volk te blieke en ’t waar dus moeilijk vur de artieste um gekonsentreerd òn de gang te bleijve. Ze vonnen ’t veul hèndiger um onze Klaas te laote leijken as men. Mar ja, ik moes natuurlijk wir unnen hoop virre op m’ne kop hebbe… We kriegen op ’t èind nog ’n schón werkstuk van de Zuidammirrikaanse Beatrice mee nor huis ok nog!
Ik ben nor de Sint Jan geweest um te keijken of Maria d’n Allemantel ok òn ha zoowa afgesproke en gelukkig waar da zoo. Ze mót ’m alle jorre drage vanaf d’n achste, Maria Gebórt tot de vijftiende septèmber, Maria, Moeder van Smarte. Ik von da Maria glorieerde in onzen blaowe mantel, al zeg ik ‘t zèlf. Ze zaag ’r heel knap ùit en ik gonk gruuwelijk gruts op heur. Nò wa weesgegroetjes din ik tevreejen en dankbaar op huis òn.
Tien is d’r nou pas aachtergekomme da onze Klaas ok nog in oplèijing is geweest vur de akte handenarbeid. Daor hittie veul schik mi, want hij mènt da d’n onze niks kan da gebied. Tien hi gin oog vur kunst; hij hi ’t bildhouwwèrk van onze Klaas nog noit bewonderd. Mar Tinus maak ’t wel flaow. Nèt as ik puuzelt hij gèire en van de week bèlde-n-ie op. Ze vroegen in de krantenpuuzel um ’n woord van zes letters da ’n figuur bé ’t hake beteekende… Daor hé’k onze Klaas mar nie mi lastig gevalle. Tien blekt ’t verschil nie ins kent tusse handwerke en handenarbeid.
D’n onze is de leste daag nie te geniete; hij hi sens ’n week gin gèldig reijbewijs mer. Al in mèij òngevraogd en nog noit niks geheurd. Toen ie de vurrige week rikklemeerde en ’n klacht instuurde, krieg ie per post bericht dattie z’n rijbewijs moes vernieuwe..! Hij hi ok unnen excuusbrief gekreege wor tie niks òn hi èn de mededeeling dattie uiterlijk 27 novèmber antwoord mag verwaachte… Daor hittie gin goei woord vur over.

geschreven door: Bèt van Klaasse

 


© 2011 - 2024 'n Lutske Brabants - donderdag 29 februari 2024 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard