Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Radio/ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bossche Straten 2015

173. Straat van gasthuizen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 173LB
De Gasthuispoort gezien vanuit de Uilenburg. Datering: 1940. Foto: SA nr. 0002974

De Gasthuispoort is een zijstraat van de Molenstraat in het Uilenburgkwartier. Dit straatje leidde in vroegere tijden naar twee gasthuisjes, vandaar de naam. Een gast- of godshuis was in de Middeleeuwen een instelling die zich in de eerste plaats inzette voor de arme medeburger, het was vooral armenzorg. Daar kwam in een latere fase verpleging en verzorging bij. Het oudste gasthuis in ’s-Hertogenbosch is het Groot Gasthuis, waarvan in 1274 voor het eerst melding wordt gemaakt. De stad heeft zo’n 35 gasthuizen gekend. Vele zijn door kloosterorden in het leven geroepen. Vaak met legaten die rijke burgers bij hun dood nalieten. Zij hoopten daarmee dat zij, door een ‘werk van barmhartigheid’ te verrichten, eerder in de hemel zouden komen. In 1811 worden bijna alle liefdadige instellingen samengevoegd onder één bestuur van de ‘Commission des Hospices’. In 1815 nemen de regenten van de ‘Godshuizen en den Algemeene Arme’ de plaats in van deze Franse commissie. Dit college bestuurt niet alleen het voortaan zo geheten Groot Ziekengasthuis (ziekenzorg), maar ook het Bedeelingsfonds (armenzorg), het zinnelozenhuis Reinier van Arkel (krankzinnigenzorg) en een aantal kleinere stichtingen voor ouden van dagen en wezen. Op Gasthuispoort nummer 4 bevindt zich het Jan Schildersgasthuis, gesticht 22 augustus 1500 door stadsraad Jan Schilder. Hij bestemde twee huisjes voor bewoning door acht weduwen, die tot zijn familie behoorden. Het andere werd in 1682 gesticht door Coenraad van Boxtel Dirkszoon. Dit in de 19e eeuw gesloopte Sint Martensgasthuis diende als huisvesting voor drie oude mannen en een dienstbode.


© 2011 - 2023 'n Lutske Brabants - dinsdag 3 oktober 2023 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard