Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag van 19:00 - 21:00 uur bij HTR - ZIGGO Kanaal (1)917
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bossche Straten 2018

302. Bestrijder wateroverlast - Van Rijckevorsel van Kessellaan

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 302LBDe Van Rijckevorsel van Kessellaan gezien vanaf de oude spoorbaan. Anno 1975. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch nr. 002736774

De Van Rijckevorsel van Kessellaan begint bij de Orthenseweg en eindigt bij de Gerard Terborchstraat. Deze lange straat loopt parallel aan de spoorweg richting Nijmegen. De laan is genoemd naar Ferdinandus Gerardus Josephus van Rijckevorsel van Kessel, op 1 juli 1815 te ’s-Hertogenbosch geboren. Zijn vader Augustinus van Rijckevorsel was in 1829 per Koninklijk Besluit in de adelstand verheven, in 1843 werd aan de familienaam Van Rijckevorsel de naam Van Kessel toegevoegd. Vanaf het overlijden van zijn vader in 1848 heette Ferdinand officieel: mr. F.G.J. baron van Rijckevorsel van Kessel. Na het voltooien van zijn rechtenstudie vestigde Ferdinand zich als advocaat in ’s-Hertogenbosch. In 1844 werd hij benoemd tot plaatsvervangend rechter bij de arrondissementsrechtbank, tussen 1857 en 1875 was hij eerste raadsheer bij het provinciaal gerechtshof. Van Rijckevorsel van Kessel bekleedde diverse openbare functies: hij was regent van het RK Weeshuis, tussen 1851 en 1862 maakte hij deel uit van de Bossche gemeenteraad, en hij was ruim dertig jaar president van het waterschap Boschveld en May. Van Rijckevorsel had in hoge mate belangstelling voor de waterstaatkundige situatie in en rondom Den Bosch. De stad was in zijn tijd nog een vestingstad, buiten de vestingmuren was iedere uitbreiding niet toegestaan. Er stonden zelfs zware straffen op het uitbaggeren van de sloten in de omgeving: hoe meer moeras, hoe beter. Ieder winterseizoen liep de wijde omgeving onder water, in de stad zelf stonden vaak hele buurten blank. Van Rijckevorsel van Kessel was lid van diverse commissies aangaande waterstaatskwesties. De situatie veranderde drastisch toen met het afkondigen van de Vestingwet in 1874 ’s-Hertogenbosch zijn functie als vestingstad verloor en de stad buiten de vestingwallen mocht gaan uitbreiden. Van Rijckevorsel van Kessel maakte toen deel uit van de staatscommissie voor de ontmanteling van Den Bosch. De eerste plannen tot stadsuitbreiding en tevens de eerste aanzetten tot een watervrijmaking van ’s-Hertogenbosch heeft Van Rijckevorsel van Kessel nog meegemaakt. Op 24 mei 1879 overleed hij in zijn geboortestad. Nog verscheidene jaren zou Den Bosch hinder ondervinden van de waterlast. De meest noordelijke straat in de Vliert kreeg op 27 oktober 1937 de naam Van Rijckevorsel van Kessellaan. Dit als waardering voor een op waterstaats- en poldergebied zeer kundig persoon, die zich in het bijzonder verdienstelijk maakte voor de watervrijmaking van Den Bosch.

 


© 2011 - 2022 'n Lutske Brabants - zaterdag 20 augustus 2022 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard