Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Radio/ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag en vrijdag van 18:00 - 20:00 uur bij Streektaalradio.nl
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Koosje schrijft 2018

Ruudjes - G

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ruud

Gedogen
‘n Angsthaas en ’n ijskonijn,
dat waren dikke vrinden.
Ze konden’t ondanks hun verschil,
goed met elkander vinden.
De een deed alles nogal vlug,
de ander heel veel trager.
De vlugge die werd fietsendief
en de slome: baantjesjager.

GeeBee dag
Na het dagelijks ontwaken,
komt de kommer uit de krant,
ons vermoeien of vermaken
en verbijsteren en passant.

Woning -, waters -, hongersnoden,
vreugdetranen, schrijnend leed,
ons vrijblijvend aangeboden,
catastrofes bij de vleet.

Iedere morgen nieuwe rampen,
elke dag z’n ergste kwaad,
gif - en kruit- en zwaveldampen,
euvel, onheil, rassenhaat.

Maar op dinsdag, alle weken,
wordt het opstaan niet verpest,
door publieke ploertenstreken,
want die dag komt Groeiend Best.

Geen nu zonder toen
’n Mens die in het heden leeft,
en niets om het verleden geeft,
het afdoet als vergane glorie,
’n onbetekenend stuk historie,
vergeet de onvergankelijkheid,
van alle expressiviteit,
die er bestond in vroeger tijden,
en tot al het comfort zou leidden,
waarvan hij elke nieuwe dag,
met hart en ziel genieten mag.

Gehoorverlies
Het vak van entertainer,
is net ’n slechte witz,
het grut dat wil niet luisteren
en de ouwetjes horen niets.
De jeugd van tegenwoordig,
is zonder onderscheid,
haast net zo levenslustig,
als wij in onze tijd,
dus zal ik blijven zingen,
met zwier uit volle borst,
al komt de hele meute,
alleen maar voor de dorst.

Gelijke finish
Wie veel slappe was heeft leeft als een baron,
hij slaapt in de schaduw, z’n voeten in de zon.
Zo’n zielige sloeber nog armer dan Job,
die scharrelt met moeite z’n leefkostje op.
Het leven is veelal zoals je het ziet,
voor d’ een is’t ’n last en voor d’ ander ’n lied.
Dat heeft niets te maken met arm of rijk,
want we zijn aan het einde toch allemaal gelijk.

Geloof
Gelukkig zij, die nog geloven,
geloof is vaak ’n toevluchtsoord.
En eenmaal zweef je, hoog daar boven,
door Petrus fraaie hemelpoort.
Geloof geeft richting aan je leven,
geloof dat houdt je op de been.
Het zal je vaak ’n duwtje geven,
’t helpt je over heuvels heen.
Al zou je je het schompes sjouwen,
het resultaat is relatief.
Voor hen die nog op iets vertrouwen,
biedt het bestaan ‘n hoop gerief.

Geluid
Volkomen afwezigheid van ’t geluid,
is heden ‘n zeldzaam gebeuren.
Het loopt met de herrie de spuigaten uit,
het bonkt en het beukt uitentreuren.
Dat was heel wat anders in de ouwe tijd,
geen vliegtuiggebrom wat je stoorde.
Nou en dan het klokje van gehoorzaamheid
en de vogeltjes was wat je hoorde.
Het volume had ’n aanvaardbaar niveau
en was geen gevaar voor je oren
Niet net zoals nu steevast herrie en gros,
Nee, je kon de stilte nog horen.

Geluk
Als je zou krijgen al wat je zou vragen,
wist je per slotte niet meer wat je wou.
Je had zoveel dat je’t niet meer kon dragen,
droeg je het toch, dan bezweek je al gauw.
Als je zou hebben al wat je zou willen,
er op ’t end niks te wensen meer was,
waar moest je heen met de rest van je grillen,
jij was haast zeker nooit meer in je sas.
Altijd alleen maar ‘n zorgeloos leven,
is voor een individu weggelegd,
koester daarom, al wat jou wordt gegeven,
zie het als hemelse hulp zogezegd.

Geluk
’n Splinternieuw jaartje, dus zoeken geblazen,
de vraag is dan, waar je het eerste naar taalt.
De kunst is om op goeie kaarten te azen
en waar je ’t voordeligste boodschappen haalt.
De boer zoekt ’n vrouw en ’n vrouw mooie kleren,
de krant speurt naar nieuws of het goed is of slecht,
de zanger naar iets om z’n keel mee te smeren,
de blazer ’n sax waar je u tegen zegt.
De ene zal graag op de vlooienmarkt snuffelen,
de tweede vindt vlooien genoeg bij z’n hond,
de kluizenaar alles waarmee valt te knuffelen
‘n ander alleen als het jong is en blond.
De meesten die streven en jagen en dromen,
‘n enkele zoekende weet niet waar naar.
Ik zoek of ik speur niet, ik laat het maar komen,
’n beetje geluk en ik heb ’n goed jaar!

Gemold
’n Mol die is geen kruis,
behalve als ie bladdert,
want nou is het niet pluis,
het beest lijkt zo bezwadderd.
Het is geen ijzeren Hein,
want hij zit vol met gaten.
Waarmee ze bezig zijn,
zou dat nog wel wat baten?
Zo’n mol die hoort daar niet,
die wil alleen maar wroeten.
Z’n ondergronds gebied,
dáár zou hij henen moeten.

Geniet
Je leeft zo vluchtig, ’t gaat zo gauw
‘tIs voor je ’t weet bekeken
Zó kus je nog de morgendauw,
zó is de dag verstreken.
Dus pluk de dag, uit alle macht,
ontwikkel je talenten,
maar smaak de zegening van de nacht
en kijk niet op de centen.

Genoeg is…
Niet te veel drinken, niet te veel praten,
niet te veel eten, alles met mate.
Niet te veel lipstick, niet te veel spraytjes,
niet te veel lijnen en alles met beetjes.
Niet te veel kroelen en niet te veel kussen,
niet te veel minnen, ook genoeg plussen.
Niet te veel dorp en niet te veel stad,
af en toe dit, en net zo vaak dat.

Gesnoeid
In de spiegel van de kapper,
worden wij weer heel wat waard.
Tevens zienderogen knapper,
al verlies je haar en baard.
Voor ’n eurootje of zeven,
extra gel dan kost het meer
want de kapper moet ook leven
en jij komt er uit als heer.

Gezond
Gezondheid is het grootste goed,
dat zie je als je hoesten moet,
of valt en je verstuikt je voet,
je hart het voor de helft maar doet.

Want moet je op ’n streng dieet,
Of van de pijn geen raad meer weet,
Je op ’n haar na overleed,
Dan weet je wat gezondheid deed.

Gezwam
Alle paddenstoelen kun je eten,
doch veel soorten maar één keer.
Welke wel, dat moet je weten,
daarvoor is de zwammenleer.

Alle mooie vrouwen kun je kussen,
soms eenmalig, soms wat meer,
want de dames zijn intussen,
zo veranderlijk als het weer.

Alles wat je ziet wil je verkrijgen,
ook al is het van geen nut,
dat is heel veel mensen eigen,
‘tis ‘n bodemloze put.

Al wat je hier leest maakt je niks wijzer,
en het steekt ook niet zo nauw,

’t is alleen lood om oud ijzer,
dus vergeet het maar weer gauw.

De Guld
De Bestenaar verloochent z’n verleden,
hij houdt niet zo onstuimig veel van toen.
Aan vroeger wil ie geen aandacht besteden,
zo weinig mogelijk moeite aan verdoen.
Van’t vroegere verdwenen de bewijzen,
zoveel is er in Best aan moois vergaan,
we mogen ons nog al gelukkig prijzen,
dat het Odulphusgilde bleef bestaan!

Goei Best
Best heeft niet net als Maastricht: aardewerk
en ook niet het Westland z’n kassen.
Maar ’t heeft wel Odulphus z’n tuin en z’n kerk
en nergens staan zoveel kanidassen
Best heeft geen grachten, zoals Amsterdam,
ge vindt er ook geen Eifeltoren.
Voor mij is het echter m’n eeuwige vlam,
omdat ik in Best ben geboren.

Best heeft geen Ajax en geen P.S.V.
en niet die supporters-ellende.
BV en de Boys echter tellen goed mee,
met voetbal en veel minder bende.
Best is bij heel weinig mensen bekend,
het heeft geen beroemde kastelen,
maar ik ben toch zo aan mijn dórpke gewend
en kan het ontzettend goed velen.

Best is geen wereldstad, zoals Berlijn,
ge zult er niet veel over lezen.
Het heeft geen rivieren, geen Maas en geen Rijn,
maar niettemin mag het er wezen.
Best heeft geen havens, geen zee en geen dijk,
maar ’t heeft wel z’n bomen en bossen.
Juist daarom voel ik me zo blij en zo rijk,
als ik in z’n hei rond mag klossen.

Goeie been
Stap altijd met je goede been uit bed,
dan is de dag meteen al goed begonnen.
Als jij ineens die goeie stap al zet,
dan heb je niet gespeeld en toch gewonnen.
Je hebt ’t voor de helft al haast gered,
als jij maar weet waarmee je moet beginnen.
Stap nooit met je verkeerde been uit bed,
dan zul je zelfs op één been alles winnen.

Goeie ouwe tijd
Toen er van schaliegas,
nog heel geen sprake was
en men z’n potje op ’n houtvuur kookte,
het mansvolk na het werk
en ‘s zondags uit de kerk
gezellig samen ’n sigaartje rookte,

Dat op het rijwielpad,
’n fiets geen motor had,
maar iedereen zich slank en vetarm trapte,
men na ‘n kroegentocht,
op tijd z’n bed opzocht,
Blijmoedig uit de klamme lappen stapte.

Toen stuff en shit en speed,
bijlange na nog niet,
de mate van genieten zou bepalen,
geen landsbestuur bestond,
dat ons het volle pond,
en daar ‘n schep bovenop liet betalen,

Toen was er ook vaak wat,
waar je geen weet van had
en veel meer waar we niet van wilden weten.
die goeie ouwe tijd,
kende ook narigheid,
goddank zijn we dat allemaal vergeten.

Goeie raad
Zonder ‘n poot om op te staan,
dient tot niets, dan ben je nergens,
zou je dan de hort op gaan,
kwam je ergens zonder erg ‘ns.
Nergens: is ’n niemandsland,
waar geen denkend mens wil wonen,
of ‘n spelletje spelen met iemand,
zelfs niet eens voor spek en bonen.
Wil je niet ten lange lest,
naar de haaien of de knoppen,
dan kun jij het nog in Best,
in de raad ’n heel eind schoppen.

Goeie wil
Al ben ik niet bijzonder vroom
en bid geen ballen uit de boom,
toch hoop ik op ‘n Kerst vol vrede.
Dan brengt misschien ’t gezond verstand
en niet alleen in Nederland,
‘n dag of wat ‘n Hof van Eden.

En als het dan wat langer duurt,
dat er geen schot wordt afgevuurd,
is er iets moois begonnen.
en dat is dan geen ijdele droom,
‘n kerstverhaaltje bij de boom,
nee goeie wil heeft overwonnen.

Golven en water
Golven en water,
dat trok mij al vroeg,
Ik zag even later,
nog water genoeg.
Want ik ging varen,
’n tijdje, zodat,
Ik kan verklaren:
‘tis overal wat.

Gouden eeuw
Oh Die goeie ouwe tijd,
dat roemvolle verleden,
riddertijd vol romantiek,
we eren hem nog heden.
Hobbelend per diligence,
door onbekende streken,
van Brussel naar Florence,
je kwam niet uitgekeken.

Oh die dappere gouden tijd,
toen waren er nog helden,
De Ruyter heerste op de zee,
Prins Maurits op de velden.
Nu hebben we in plaats daarvan,
geen Vondel om te dichten,
in Brussel slechts één delegaat,
die daar niks uit kan richten.

GPS
Vorig jaar is ze gescheiden,
was de weg ’n beetje kwijt,
maar Tomtom, haar nieuw vrijer,
gaf haar weer wat vastigheid.
Voortaan neemt ze de rotonde,
rechtsaf, rechtdoor, of driekwart.
Nu ze TomTom heeft gevonden,
maakte ze ’n nieuwe start.

Gras
We blijven domweg staan te kijken,
naar ’t groenere gras van onze buren,
want alles zou eenvoudig lijken,
door niet over de heg te gluren.

Tevredenheid is aan te leren,
al met ‘n pietsje mise-en-scène,
door met onheil te accorderen,
en buitenkansjes te herkennen.

Probeer gewoon ‘ns ondertussen,
de zon t’ontdekken bij jou binnen.
Bekijk eens extra alle plussen
en des te minder alle minnen.

Gras
Als ’n kind volwassen wordt,
wil het er op uit.
Thuis daar komt ‘t lucht tekort
wordt z’n groei gestuit.
Zegt: ze houden me constant
kinderlijk en klein,
ziet het gras aan d’ overkant,
denkt: daar moet ik zijn.
Wordt het dan teleurgesteld,
is ‘t er niet zo pluis,
kiest ie eieren voor z’n geld,
haast zich weer naar huis.

Grieptijd
De herfst, hij haalt de hoest in huis,
geraffineerde griepjes.
Met keelgeschraap en oorgeruis,
uit ieder neusgat piepjes.
Nasale klanken m, n, ng,
uitheems voor de computer.
Die denkt: wat moet ik daar nu mee?
Ik hoor alleen getoeter.
‘tBegint in de oktobermaand,
’n week blijft het je plagen,
gelukkig is’t overgaand,
als beterschap gaat dagen.

Grijs
Nu zijn het grijze haren,
waar’t vroeger wilde waren.
Verdwenen is het bruin
en kaler werd de kruin.

Nu zijn het kalme stappen
en niet meer van die rappe.
Het vuurtje is geblust
beknot de levenslust.

Nu loop je wat gebogen
en het gezichtsvermogen
is niet wat het moet zijn.
Ja, je verliest terrein.

Maar kaal, of grijs van krullen
je kunt nog lekker smullen,
van wat je eten mag.
Je lacht en plukt de dag.

Grijze massa
Des nachts dan baant m’n brein
zich z’n eigen weg,
beleeft dan solo
z’n wildste avonturen,
maakt afgewisseld
door voorspoed en door pech,
te hooi en te gras,
al zwervend, overuren.
Geen risico, geen waagstuk
is hem te veel,
hij tart het fortuin,
al zoekend z’n limieten.
Ik erger me soms
terdege groen en geel,
maar lig ook vaak wel
stilletjes te genieten.

Grip
We verliezen in no time de grip,
op pensioenen, inflatie, de knip,
op banken, hun doen en hun laten ,
’t onkreukbare van advocaten,
op de alles of niets politiek,
de fatsoenlijkheid van het publiek,
de dreigende intolerantie,
de voortschrijdende dissonantie,
maar het meeste op namaak en nep,
wat men aanbiedt op world wide web.

Groei- en bloeimaand
De tuin weer vol met kleuren,
van bloemenovervloed,
de meest plezante geuren,
die komen je tegemoet.
‘t Lijkt ieder jaar ’n makkie,
toch steeds weer nieuw en pril
en simpel kat in’t bakkie,
het lijkt een peulenschil.
Maar ieder jaar zo’n wonder
meeslepend, toch secuur,
is daarom zo’n bijzonder,
geschenk van de natuur.

Groeien
Maakt één zwaluw nog geen lente,
samen met ’n lentelied
en wat zonnige momenten,
ziet men licht in het verschiet.

Frêle fleur, frivole tinten,
wat behoedzaam, vooralsnog,
’t braaf gedoe van hyacinten,
is nochtans gezichtsbedrog.

Groeiend Best ook, blijft niet achter,
tooit zich in ’n nieuw ornaat,
strakker, eigentijds, doordachter,
goed te zien, waar het voor staat.

Straks ontploffen alle geuren,
krijgt natuur pas echt haar loop
en suprême aan alle kleuren,
is het groen, kleur van de hoop.

Groeiend Best
Elke dag op alle uren,
weet de krant en de teevee,
ons ellende toe te sturen
en wij slikken dat gedwee.

Vechtpartijen, ongevallen,
stommiteiten uit den Haag,
veel en volle varkensstallen
en ’n wilde varkens plaag.

Oorlog tussen landgenoten,
zorg voor ouwetjes op de tocht,
postkantoren afgestoten,
kerken magertjes bezocht.

Maar op dinsdag, alle weken,
zo eenvoudig haast als wat,
ligt daar, als hoopgevend teken,
Groeiend Best weer op de mat.

Groene Woud
Kom naar De Vleut en geniet,
van alles wat je er ziet.
Daar raakt, te hooi en te gras,
zelfs ’n chagrijn in z’n sas.
Iedereen is in z’n hum,
voelt zich er thuis in ’n mum.
Overal straalt het vertrouwde van af.
Kom naar De Vleut op ’n draf!

Grúss Gott
‘kWil best ’n keer naar Oostenrijk,
het moet er goddelijk wezen,
‘t wordt zonder meer in de praktijk,
de hemel in geprezen,
als men me garanderen kan,
da’k niet omhoog zal moeten,
me warm houdt en verre van,
glad ijs en blauwe voeten.


© 2011 - 2024 'n Lutske Brabants - vrijdag 1 maart 2024 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard