Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Radio/ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag en vrijdag van 18:00 - 20:00 uur bij Streektaalradio.nl
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bèt van Klaasse 2020

Baomesweer

Cornelia transparent 3002020 - week 40

Begin oktoober sti bekend um z’n ùitwèijweer. Dees jaor klopte da arig; d’n òllingen dag ston ’t te giete. Ik ben nie buite geweest. Zónnen dag slèpt z’n èige vort. ‘Nie fietse’ is d’r hier in gin teije bé geweest, mar nou waar ’t te bar. Onze Klaas hi efkes ’n bodschap in ’t dùrp gedaon, mi d’n auto en da wil wa zegge, want as ’t mar efkes dreug is, zit ie op z’n fiets vur zóiets.

Te zòttereg han we hier nog vier vrienden op d’n eet. Da zó nou al nie mer meuge. Te zondag komme Tien en Ant hier vur unnen òngekleejden bottram. Ik spraak af mi Ante òn de tillefoon. Ze vertelde da, as ze oit weuw zó worre, gin neij rillasie mer wó. Ik zin da ze da toch nog mar nie te wijd weg moes goie, want da d’r veul op onzen aauwer nog ’n LAT rillasie ware begonne en daor goewd over te spreeke ware. Mar nee, da vond Ant niks. ‘Nee, as ik dan nog oit erres òn begin, dan zal da ’n LAS rillasie worre.’ Daor ha’k nog noit afgeheurd. ‘Liggen, Afbleijven en Slaope,’ gierde-n-’t dur d’n horre. 

De bodschappe he’k mótte doen mi ’n mondkèpke op… Wa duur ’t toch lang mi dieje corona zooi en ik zie d’r nog gin èind òn. Wa vrimd toch da wirreldwijd de leeves op ’t spèl stòn en da d’r nog steeds gin oplossing vur gevonden is…

Ondertusse he’k kèijhard gewerkt mi de kwast. Emile, een van de muzikante van onze Klaas, kwaamp mi de vraog of ik ’n portret zó kunne schildere van z’n dochter en hum same. Da waar ’n hil karwèij da ok nog gaauw klaor moes zen, want ’t mèidje sti op traowe. Da durske is heel knap mi van die prachtige lang krulhaor. Emile ha nog twee van die meide die nèt zó schón ware, de gelukzak. Van de week is ie ’t schildereij op weezen haole. Hij waar d’r grif van ontdaon, zin ie en da waar fijn vur men, want ik ha ’r ok gruuwelijk m’n best op gedaon.

Giestere he’k ’t neij boek Brabantse Humor van onze Klaas mi unnen brief d’rbé opgestuurd nor A.F.Th. van der Heijden. Ik schreijf hum in ’t Brabants. Da hittie gèire, want dan helt ie z’n moedertaol bé. En ik kan hèndiger in ’t plat teegen hum klètse. Da vùrmelijk offisjeel gedoe is niks vur ons. Deezen beroemde schreijver is nou beezig mi ’n boek over lesbiese meide. Hij hi gin laast van corona, want hij zit alt binne te werke. Hij zit, um zoo te zegge, bekant z’n leeve lang in quarantaine.
Ik heb onderlest ’s gedromd da’k op vrouwvolk viel… Aachteraf bezien haauw ik ’t toch mar bé onze Klaas. Die is zó goewd vur men da’k ’t noit nerres beeter zal kreijge.

Wij ware wir op ’t Eetpunt in de Moerkaol geweest. We zate gezellig mi Jetjes en heur vriendin òn toffel en die twee kunnen ’t schón vertelle. ’t Gonk over ’n vrouwke ùit West-Brabant da hier waar komme wone. Iemes in de suuper vroeg òn heur: ‘hedde d’n aard al?’ ‘Nee,’ zin ze ‘wij hebbe centrale verwarming.’

D’r wier z’n best gewerkt op de plòts van ’t aauw bejaardehuis. ’n Dèftig hirke ston te keijke. ’n Boerke mi ’n pèt op kwaamp ’r bé staon en vroeg; witte gé wa ze hier gòn make?’ ‘Ja,’ reageerde d’n dèftige, ‘dit wordt ’n gebouw voor gekke boeren.’ ‘Docht ik al,’ riep ’t boerke, ‘vur gèkke hirre zógget toch veulste klèin zen!’

geschreven door: Bèt van Klaasse

 


© 2011 - 2024 'n Lutske Brabants - donderdag 29 februari 2024 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard