Iedere zondag en woensdag
van 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Radio/ROS-TV-krant,
ZIGGO kan. 43 en Trinet kan. 532
Iedere zondag van 13:00 - 15:00 uur
en dinsdag van 12:00 - 14:00 uur bij
Lokaal 7, FM 107.4 en Lokaal7-app
en maandag en vrijdag van 18:00 - 20:00 uur bij Streektaalradio.nl
en natuurlijk 24 uur per dag
via onze website.

Bossche Straten 2015

180. Waterige straten - Waterstraat

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 180LBHet leggen van telefoonkabels in de Waterstraat gezien vanaf de Wolvenhoek. Anno 1937. Foto: SA nr. 0029002

De Waterstraat is een zijstraat van de Verwersstraat en komt uit op het Anne Frankplein, de Prins Bernhardstraat, Keizerstraat en Wolvenhoek. De kroniekschrijver Van Sasse van Ysselt verklaart de naam Waterstraat uit het gegeven, dat de straat van de ene Binnendiezetak (Verwersstroom) naar een andere loopt (Kleine Vughterstroom). Vanouds waren er dan ook twee stenen bruggen: de onder het wegdek verdwenen Coninxbrug in de Keizerstraat en de nog altijd bestaande Loeffsche brug in de Waterstraat. Voor toponymist Marcel van der Heijden is dat een te weinig specifieke reden. Hij brengt de naam Waterstraat in verband met het gegeven, dat de straat elke winter onder water liep, zij had tot einde 19e eeuw zeer vaak te lijden van wateroverlast. De vroegste vermelding van de naam Waterstraat dateert uit 1408, in een schepenbrief staat: ‘drie cameren in de Waterstraat’. De oudste aanduiding dat we met de Waterstraat te maken hebben is uit de periode 1382-1387 in het Rechterlijk Archief: ‘in de straat van de Loefsbrugge naar de Huls’. In ’s-Hertogenbosch kennen we nog een Korte Waterstraat, vroeger ook wel Lage Waterstraat geheten. Die bevindt zich aan het begin van de Hinthamerstraat, vanaf de Markt aan de linkerkant, en leidt naar het Herman Moerkerkplein. De Korte Waterstraat is in feite een gedempte of dichtgeslibde stadsgracht, die tijdens de tweede ommuring van de stad vanaf 1318 haar functie was verloren. Er is in de stad ook nog een Oude Waterstraat geweest, zo werd de huidige Capucijnenpoort in de Uilenburg lange tijd genoemd.


© 2011 - 2024 'n Lutske Brabants - maandag 26 februari 2024 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft - Sponsor: Frans van den Bogaard